Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat
Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

Čisti dobiček skupine je dosegel 75,6 odstotka letnega načrta, kar je predvsem posledica odsotnosti večjih škodnih dogodkov do konca polletja, je navedla Sava Re. Dobiček skupine se je letos normaliziral, potem ko se je lani močno zmanjšal zaradi prilagoditve škodnih rezervacij inflacijskim učinkom. K rezultatom je ugodno prispeval tudi boljši donos iz naložbenja zaradi ugodnejših razmer na finančnih trgih in višjih ravni zahtevanih donosov.

Obseg poslovanja za prvo polletje, merjen z zbranimi premijami in prihodki od preostalih storitev skupine, je znašal 495,1 milijona evrov in je v primerjavi z istim obdobjem lani dosegel skoraj 12-odstotno rast. K temu je največ prispevala rast premij premoženjskih zavarovanj na trgu EU-ja (+15,7 odstotka), premoženjskih zavarovanj zunaj EU-ja (+24 odstotkov) in pozavarovalnih storitev skupine (+9,5 odstotka).

Skupina Sava je na domačem in tujih pozavarovalnih trgih višino premij prilagodila inflacijskim razmeram, obseg poslovanja pa je povečal tudi s pridobitvijo novih strank in večjo prodajo zavarovanj. Rast premij na trgih zunaj EU-ja je bila ustvarjena predvsem z rastjo števila sklenjenih polic. Premije življenjskih zavarovanj na domačem trgu niso dosegle obsega iz lanskega prvega polletja (–2,8 odstotka) zaradi izjemno visoke prodaje v lanskem letu, vendar je skupina v drugem četrtletju to razliko znatno zmanjšala.

V Savi Re so ob objavi polletnih rezultatov spomnili na ujmo, ki je v začetku avgusta prizadela velik del Slovenije, pa tudi na vse pogostejša neurja na trgih, kjer je skupina prisotna, predvsem v Avstriji, na Hrvaškem in v Srbiji. "Kosmate škode se bodo po trenutno razpoložljivi oceni približale 100 milijonom evrov," so zapisali.

Četrtino nižji rezultat zaradi ujm

Skupaj s škodami, ki jih bo Sava Re krila iz sprejetega pozavarovalnega posla zunaj skupine (na avstrijskem, hrvaškem in srbskem trgu), in z upoštevanjem pozavarovalne zaščite se vpliv na poslovanje ocenjuje v razponu med 30 in 35 milijoni evrov. Zato uprava ocenjuje, da bo rezultat v celotnem letošnjem letu zaradi vpliva ujm od načrtovanega nižji za približno 25 odstotkov. Ocena vključuje predpostavko, da bo škodno dogajanje do konca leta skladno z dolgoletno statistiko škod. Novi škodni in drugi dogodki večjih razsežnosti lahko vplivajo na spremembo ocene.

Ocenjeni dobiček ob koncu leta, tj. približno 40 milijonov evrov, temelji predvsem na segmentih poslovanja, ki niso neposredno odvisni od naravnih nesreč (življenjsko zavarovanje, zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil, dejavnosti, povezane z upravljanjem premoženja, in pozavarovanje na mednarodnih trgih).

"Zaradi konservativnega naložbenega portfelja, ki družbam v skupini zagotavlja tudi visoko likvidnost, izplačevanje škod tako ne bo ogrozilo likvidnostnega položaja. Čeprav bo solventnostni količnik skupine nekoliko upadel, bo njen finančni položaj po pričakovanjih ostal močan," so v Savi Re še pojasnili v sporočilu za javnost.