Foto: BoBo
Foto: BoBo

Padec dobička v skupini Sava pripisujejo pričakovani povečani škodni pogostosti pri avtomobilskih zavarovanjih na raven pred pandemijo covida-19 in letošnji inflaciji, ki je povzročila povečanje škod in škodnih rezervacij. Na dobiček so vplivali tudi odhodki iz naložbenja zaradi nižje vrednosti predvsem dolžniških vrednostnih papirjev, ki se vrednotijo prek poslovnega izida, in sicer v skupni vrednosti 6,9 milijona evrov, pojasnjujejo v današnji objavi na spletni strani Ljubljanske borze, potem ko so se s poslovanjem seznanili nadzorniki.

V primerjavi z letom 2019, ki je primerljivo po škodni pogostosti, se je dobiček povečal za 23,4 odstotka, "kar kaže na moč skupine v tem zahtevnem finančnem in geopolitičnem okolju", so navedli. K povečanju poslovnih prihodkov je največ pripomogla rast prihodkov v odsekih pozavarovanja in premoženjskih zavarovanj v Sloveniji in v tujini. Obseg kosmatih premij se je glede na lanskih prvih devet mesecev povečal za 5,2 odstotka, na 608,3 milijona evrov.

K temu je zaradi velikosti največ pripomogel premoženjski odsek Slovenija s 6,3-odstotno rastjo, občutno rast sta z 18,4 in 19,3 odstotka dosegla tudi premoženjski in življenjski odsek v tujini. Višje kosmate premije v premoženjskem odseku tako v Sloveniji kot v tujini izvirajo predvsem iz več prodanih zavarovanj in višje premije pri avtomobilskih zavarovanjih. Kosmate premije je okrepil tudi odsek pozavarovanje.

Uprava pričakuje, da bodo cilji za leto 2022 doseženi

Skupina je imela 520,7 milijona evrov čistih prihodkov od zavarovalnih premij, kar je odstotek več kot v enakem obdobju lani. Čisti prihodki od zavarovalnih premij pri Savi Re pa so upadli za 1,2 odstotka, na 121,2 milijona evrov. Čisti dobiček obvladujoče družbe je poskočil za 47,7 odstotka, na 54,1 milijona evrov. Razmere na finančnih trgih kljub začasnemu julijskemu izboljšanju ostajajo zahtevne, kar je vplivalo na znižanje naložbenega portfelja na 1,426 milijarde evrov. Donosnost portfelja je znašala 1,3 odstotka.

Skupina je imela konec septembra za 711,6 milijona evrov naložb v državne obveznice (6,9 milijona evrov manj) in 439,9 milijona evrov v poslovne obveznice (152,3 milijona evrov manj). Delež trajnostno naravnanih naložb (ESG) v portfelju je povečala z 11,9 odstotka konec leta 2021 na 14,7 odstotka ob koncu tretjega četrtletja. V obravnavanem obdobju so nadaljevali nadgradnjo in uporabo digitalnih rešitev za stranke, prilagodili so varnostno politiko, začeli so tudi nadgrajevati načrt odzivanja na kibernetske dogodke.

"Zavarovalna skupina Sava je tudi v tretjem četrtletju nadaljevala izpolnjevanje in preseganje ciljev tega strateškega obdobja, ki se z letošnjim letom zaključuje. Uprava pričakuje, da bodo cilji tega leta, pa tudi cilji celotnega strateškega obdobja doseženi, če ne bo novih pomembnih negativnih vplivov iz poslovnega okolja ali večjih škod. Ti pričakovani rezultati bodo tako dobra podlaga za novo strateško obdobje, na katero se skupina že pospešeno pripravlja," so navedli v Savi Re.