Uprava največje slovenske banke mora ukrepe sprejeti tako, da bo zagotovljeno spoštovanje slovenskega pravnega reda in sklenjenih mednarodnih pogodb. Foto: BoBo
Uprava največje slovenske banke mora ukrepe sprejeti tako, da bo zagotovljeno spoštovanje slovenskega pravnega reda in sklenjenih mednarodnih pogodb. Foto: BoBo
NLB mora sprejeti ukrepe za zaščito premoženja na Hrvaškem

Uprava NLB-ja bo morala skladno s skupščinskim sklepom sprejeti ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bo v primerih obstoječih oz. morebitnih novih pravnomočnih sodb hrvaških sodišč zoper LB-ja in NLB-ja glede prenesenih deviznih vlog v celoti spoštovan vladni sklep iz julija 2015 in februarja letos s spremljajočim dopisom ministrice za finance, da izpolnjevanje sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog nekdanje Ljubljanske banke ni skladno s slovenskim pravnim redom in mednarodnimi pogodbami, ki sta jih sklenili Slovenija in Hrvaška.

Uprava največje slovenske banke mora ukrepe sprejeti tako, da bo zagotovljeno spoštovanje slovenskega pravnega reda in sklenjenih mednarodnih pogodb (sporazum o vprašanjih nasledstva, memorandum o soglasju med Slovenijo in Hrvaško), predvsem pa nadaljevati z aktivnim izpodbijanjem sodnih odločb na vseh instancah na Hrvaškem in pred mednarodnimi sodišči, izvesti ustrezne ukrepe upravljanja premoženja NLB-ja z namenom, da se možnost prisilne izterjave prepreči oz. omeji na minimum, pri upravljanju pa v okviru veljavnih predpisov upoštevati slovenske interese.

Nadzornikom NLB-ja je skupščina, državo je kot edinega delničarja zastopal Slovenski državni holding (SDH), naložila, da najpozneje do 31. maja SDH-ju predložijo pisno poročilo o razlogih za izvedeno plačilo po sodbi višjega sodišča v Zagrebu, vključno z vsemi relevantnimi gradivi za organe upravljanja, zunanjimi pravnimi mnenji oz. stališči morebitnih drugih svetovalcev, ki jih je NLB naročil v tej zadevi ali v drugih zadevah, ki se nanašajo na prenesene devizne vloge.

Preprečevanje izterjav na Hrvaškem
Vlada je 21. marca kot skupščina SDH-ja holdingu naložila, da mora v NLB-ju zagotoviti spoštovanje sklepa vlade, da izpolnjevanje sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog ni zakonito, in izvedbo ukrepov, da se prepreči oz. omeji možnost izterjav NLB-ja na Hrvaškem.

Takšen sklep je sledil sklepu komisije DZ-ja za nadzor javnih financ, ki je izrazila pričakovanje, da bo vlada kot skupščina SDH-ja zagotovila, da NLB ne bo izvrševal sodb hrvaških sodišč iz prenesenih deviznih vlog in bo brez odlašanja sprejela ukrepe za zaščito premoženja NLB-ja.

NLB mora sprejeti ukrepe za zaščito premoženja na Hrvaškem