Interna cenitev DUTB-ja je pokazala, da interna cenitev pokazala, da so prenosne cene v 20 primerih opazno odstopale od poštenih vrednosti. Foto: BoBo
Interna cenitev DUTB-ja je pokazala, da interna cenitev pokazala, da so prenosne cene v 20 primerih opazno odstopale od poštenih vrednosti. Foto: BoBo

Nerevidirano letno poročilo Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) je med drugim razkrilo, da je interna cenitev pokazala, da so prenosne cene v 20 primerih opazno odstopale od poštenih vrednosti. Zunanji revizor, KPMG Slovenija, pa je nato ugotovil, da mora DUTB za 17 primerov narediti za 92,6 milijona evrov oslabitev.

"Slaba banka" je pri tem upoštevala le popravke, ki jih je revizor zahteval, če so bile prenosne cene znatno višje od poštenih vrednosti.

Cenitve opravljali zunanji cenilci
V DUTB-ju so ob tem navedli, da so prenosne cene slabih terjatev z NLB-jem in NKBM-jem določili zunanji revizorji v okviru pregleda bank in da sami pri njihovem oblikovanju niso sodelovali. Ko bo DUTB začela prodajati premoženje, ki ga je prevzela od bank, pa bo lahko začela sproščati tudi te oblikovane rezervacije.

Za plačilo terjatev bankam je slaba banka izdala za dobro milijardo evrov obveznic z državnim poroštvom, kapital DUTB pa po dokapitalizaciji pred lanskim začetkom prenosa slabih terjatev znaša dobrih 200 milijonov evrov.

Letošnji strateški cilji DUTB-ja so zaključek prenosa slabih terjatev z NLB-jem in NKBM-jem, ki poteka v petih svežnjih, priprava in izvedba prenosa slabih terjatev z Abanke, ko bo Evropska komisija prižgala zeleno luč ter tudi okrepitev notranjega in zunanjega poročanja in povečevanje ugleda slabe banke v javnosti.