Foto: AP
Foto: AP

Sprememba uredbe, ki jo je vlada sprejela septembra, se nanaša na metodologijo izračuna deleža odpadne embalaže, za katerega mora v skupnem sistemu proizvajalčeve razširjene odgovornosti posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotoviti ravnanje v imenu proizvajalcev, ki so jo pooblastili za izpolnjevanje obveznosti.

Glede na spremenjeno dinamiko med posameznimi koledarskimi leti, kot so spremembe pogodbenih obveznosti ter različne količine dane embalaže na trg v Sloveniji v posameznih trimesečjih, se deleži pobiranja odpadne embalaže pri izvajalcih javnih služb zbiranja in obdelave komunalnih odpadkov od oktobra izravnavajo vsako trimesečje sproti. Prej je namreč prihajalo do polletnega zamika med poročanimi podatki in obveznostmi pobiranja odpadne embalaže v izračunanih deležih.

Kot je na novinarski konferenci dejal direktor Slopaka Boštjan Aver, je družba letos pridobila precej novih velikih zavezancev za odpadno embalažo in tržni delež s približno 15 odstotkov povečal na skoraj 39 odstotkov. "To pomeni 150-odstotno povečanje tržnega deleža, kar pomeni tudi povečanje obveznosti. Pobirati moramo 39 odstotkov odpadne embalaže, ki nastane na trgu in se zbira na zbirnih centrih komunalnih podjetij, ki jih je v Sloveniji 64," je pojasnil.

Sorodna novica Nekatere embalaže bodo od zdaj bele in posledično manj škodljive za okolje

Nova uredba jim, kot je dejal Aver, nalaga, da morajo embalažo pobrati še za prvi dve četrtletji za nazaj, izravnavo (tudi za tretje trimesečje) pa bi naredili v zadnjem četrtletju. "To pomeni, da bi morali pobirati še to razliko, okoli 25 odstotkov za prvi in okoli 25 odstotkov za drugi kvartal poleg obstoječih 39 odstotkov v zadnjem četrtletju. To je 82,2-odstotni delež, kar pomeni, da smo v zadnjem trimesečju monopolisti," je poudaril.

Takšna novica po Averjevih besedah prinaša tudi dodatne stroške, podjetje pa ima pogodbe s partnerji sklenjene na letni ravni. "Ko smo se odločali o ceniku, smo vedeli, kakšni so pogoji za letos znotraj poslovnega leta. Zdaj nam ta uredba posega v poslovno politiko in povzroča škodo. Razlika z 39- na 82-odstotni tržni delež pomeni dodatnih 11.000 ton mešane komunalne odpadne embalaže pri 64 komunalnih podjetjih, kar je približno 1,5 milijona evrov dodatnih stroškov v tem letu," je dejal.

Slopak je zato na ustavno sodišče vložil pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti delov spremenjene uredbe o embalaži in odpadni embalaži ter o predlogu za zadržanje njenega izvrševanja. Prav tako so vložili tožbo na upravno sodišče, je napovedal.

V družbi opozarjajo, da se morajo pravila postavljati za naslednje leto

S samo metodologijo se sicer v podjetju strinjajo, kar so pojasnili tudi ministrstvu za okolje in prostor. "Smiselno je, da se izravnava dela znotraj leta, a se morajo pravila postaviti danes za drugo leto, ne za nazaj. Kot bi igrali nogometno tekmo, bi vaša ekipa vodila 3:0, potem pa ob polčasu določimo nova pravila, da je na koncu 3:3," je ponazoril Aver.

Slopakov prokurist Srečko Bukovec, ki je v preteklosti osem let vodil družbo, je septembrsko uredbo označil za eno največjih strokovnih napak ministrstva za okolje. "Lani smo dobili prenovljeno uredbo, ki je aprila začrtala nove pogoje določanja tržnih deležev, in sicer smo iz določanja na letni ravni na osnovi embalaže, dane na trg v prvem četrtletju tekočega leta, prešli na t. i. kaskadni sistem oz. kvartalno določanje tržnih deležev, ki se v 18 mesecih, ne glede na to, kakšne bodo spremembe med konkurenčnimi družbami, izravnajo," je pojasnil in dodal, da je sistem znan v tujini.

Kot je dejal Bukovec, pa je septembra "žal" prišla sprememba, pri kateri ne vidijo pozitivnih učinkov. Po njegovih besedah gre tudi za pravni problem. "Gre za spreminjanje pogojev znotraj poslovnega leta, za spreminjanje pogojev, ki so bili za tekoče leto dogovorjeni konec preteklega poslovnega leta. Vedeti moramo, da so okoljski sistemi in upravljanje okoljskih sistemov na osnovi razširjene proizvajalčeve odgovornosti urejeni na bazi letnih pogodb," je poudaril.

Kritike do vladne uredbe o odpadkih