Predlog zakona je tudi odgovor na očitke, da državi manjka sistemsko zakonsko orodje za spodbujanje tako domačih kot tujih naložb in da država s posebnim zakonom za načrtovano naložbo družbe Magna Steyr v občini Hoče - Slivnica na račun enega tujega vlagatelja diskriminira druge vlagatelje. Foto: BoBo
Predlog zakona je tudi odgovor na očitke, da državi manjka sistemsko zakonsko orodje za spodbujanje tako domačih kot tujih naložb in da država s posebnim zakonom za načrtovano naložbo družbe Magna Steyr v občini Hoče - Slivnica na račun enega tujega vlagatelja diskriminira druge vlagatelje. Foto: BoBo

Zakon naj bi zagotavljal privlačno in predvidljivo poslovno okolje za nemoteno delovanje domačih in tujih gospodarskih družb. Cilj zakona je določitev ustrezne pravne podlage za spodbujanje začetnih naložb z namenom privabiti vlagatelje k trajnemu vlaganju v Sloveniji z uvedbo ustreznih spodbud in drugih dejavnosti za spodbujanje naložb. Za njihovo spodbujanje je v prihodnjih dveh letih predvidenih nekaj več kot 24 milijonov evrov.

Predlog zakona je tudi odgovor na očitke, da državi manjka sistemsko zakonsko orodje za spodbujanje tako domačih kot tujih naložb in da država s posebnim zakonom za načrtovano naložbo družbe Magna Steyr v občini Hoče - Slivnica na račun enega tujega vlagatelja diskriminira druge vlagatelje. "Sistemsko urejamo to, kar smo v posebnem zakonu urejali za eno investicijo," je povedal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Trenutno ima Slovenija veljaven zakon o spodbujanju tujih naložb in internacionalizacije podjetij, ki med drugim določa ukrepe le za spodbujanje tujih naložb, kar postavlja domače vlagatelje v neenakovreden položaj v primerjavi s tujimi.

Predlog novega zakona določa oblike investicijskih spodbud, pogoje, merila in postopek dodeljevanja investicijskih spodbud, kot so subvencije, spodbude v obliki kredita, garancije in subvencionirane obrestne mere. Lokalne skupnosti pa bodo lahko na podlagi neposredne pogodbe o nakupu nepremičnin proda nepremičnine gospodarski družbi po cenah, ki so nižje od tržnih.

Definicija strateške naložbe
Predlog zakona opredeljuje tudi strateško naložbo. To bo naložba v predelovalni in storitveni dejavnosti v vrednosti vsaj 40 milijonov evrov, ki bo ustvarila vsaj 400 delovnih mest. Naložbe v raziskovalno-razvojni dejavnosti pa bodo strateške, če bodo vredne vsaj 20 milijonov evrov in bodo ustvarile vsaj 200 delovnih mest.

Spodbuda bo lahko znašala do 25 odstotkov naložbene vrednosti. Pri merilih, po katerih bodo naložbe ocenjevali, je Počivalšek izpostavil trajnostno naravnanost. "Želimo, da bi se investicije vklapljale v naravno in družbeno okolje. In tiste, ki bodo imele to trajnostno noto, bodo imele v tem sistemu dodatno težo."

Nov način razlastitve lastnikov nepremičnin
Predlog zakona določa tudi nov namen razlastitve lastnikov nepremičnin za strateške naložbe, ki so v javnem interesu in prispevajo k javni koristi zaradi pospeševanja gospodarske rasti in zaposlovanja ter skladnega regionalnega razvoja.

Umik uredbe o plačah direktorjev
Vlada je z dnevnega reda seje umaknila predlog uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, s katero bi se na račun odprave plačnih nesorazmerij masa njihovih plač povečala za 8,8 milijona evrov. Uredba je v javnosti vzbudila precej razburjenja, saj bi se plače znova zvišale tistim, ki so že tako ali tako bolje plačani.