V zadnjih letih se je poraba dizelskega goriva skoraj podvojila, predvsem zaradi naraščanja potniškega in blagovnega cestnega prometa. Foto: EPA
V zadnjih letih se je poraba dizelskega goriva skoraj podvojila, predvsem zaradi naraščanja potniškega in blagovnega cestnega prometa. Foto: EPA

Skupna odvisnost je znašala 55 odstotkov, kar je za tri odstotne točke več kot leta 2000. Z domačo proizvodnjo sicer pokrijemo 77 odstotkov potreb po trdih gorivih, a ta v celotni potrošnji goriv predstavljajo le desetino. Precej večja je poraba tekočih goriv, in ker se z leti še povečuje, lahko pričakujemo še večjo odvisnost. Med letoma 2007 in 2008 je poraba tekočih goriv namreč narasla za 16 odstotkov.

V enem letu za petino večja poraba dizelskega goriva
V zadnjih letih se je poraba dizelskega goriva skoraj podvojila, predvsem zaradi naraščanja potniškega in blagovnega cestnega prometa. V enem letu je poraba dizelskega goriva narasla za 20 odstotkov.

V primerjavi z letom 2007 se je povečala tudi uporaba kurilnega olja za ogrevanje gospodinjstev, in sicer za desetino, kar gre pripisati hladnejši zimi in daljši kurilni sezoni. Kot namreč navajajo na Statističnem uradu RS, so bile temperature v prvih treh mesecih lani povprečno za dve stopinji nižje kot leto prej, aprila pa je bilo hladneje za kar štiri odstotke.

Več elektrike iz obnovljivih virov
Še nekaj besed o električni energiji, pridobljeni iz obnovljivih virov. Delež se je od leta 2007 do leta 2008 povečal za 26 odstotkov, vendar je proizvodnja take energije močno odvisna od hidroloških razmer, saj več kot 90 odstotkov elektrike, pridobljene iz obnovljivih virov, proizvedejo v hidroelektrarnah. Medtem pa poraba deponijskega plina in bioplina v energetske namene narašča počasi.

Energetski kazalniki za Slovenijo leta 2000 ter med letoma 2005 in 2008:

Enota 20002005 2006 2007 2008 08/07 (%)
Domača proizvodnja 1000 toe 3.152 3.495 3.446 3.456 3.672 6,3
Oskrba z energijo 1000 toe 6.487 7.307 7.318 7.336 7.749 5,6
Končna poraba 1000 toe 4.638 5.182 5.232 5.191 5.521 6,4
Energetska odvisnost % 52 53 52 53 55 2,6
Energetska intenzivnost - Oskrba z energijo/BDP toe/mio EUR 2000 351 330 312 293 299 2,1
Energetska intenzivnost - Končna poraba/BDP toe/mio EUR 2000 251 234 223 201 213 2,8
Poraba el. en. / BDP MWh/mio EUR 2000 577 581 567 533 500 -6,2
Poraba el. en. na prebivalca kWh/preb. 5.413 6.425 6.615 6.584 6.369 -3,3
Delež proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v celotni proizvodnji električne energije % 29 24 25 22 26 3,8
Delež električne energije iz obnovljivih virov v bruto porabi električne energije % 32 24 24 22 29 7,0

Vir: SURS