Fotografija je simbolična. Foto: Shutterstock
Fotografija je simbolična. Foto: Shutterstock

V skladu z ugotovitvami evropskega sistema inovacijskih kazalnikov (EIS) za leto 2024 se je na prvo mesto vodilnih inovatork v EU-ju uvrstila Danska. Sledijo Švedska, ki je bila sicer med letoma 2017 in 2022 na čelu lestvice, ter Finska in Nizozemska.

V skupino močnih inovatork spadajo Belgija, Avstrija, Irska, Luksemburg, Nemčija, Ciper, Estonija in Francija. Slovenija se v skupino zmernih inovatork uvršča skupaj s Španijo, Češko, Italijo, Malto, Litvo, Portugalsko, Grčijo in Madžarsko.

Inovacijska uspešnost EU-ja se je povečala za 0,5 odstotka

Med nastajajoče inovatorke pa poročilo uvršča Hrvaško, Poljsko, Slovaško, Latvijo, Bolgarijo in Romunijo.

Dvema državama se je v letu 2024 uspelo uvrstiti v drugo skupino uspešnosti. Estonija je od zmerne inovatorke napredovala v skupino močnih inovatork. Belgija, ki je bila lani med vodilnimi državami na področju inovacij, pa je zdrsnila v kategorijo močnih inovatorjev.
Čeprav so se razlike v uspešnosti med močnimi inovatorji in zmernimi inovatorji med letoma 2017 in 2024 po ugotovitvah Evropske komisije nekoliko zmanjšale, pa so postale izrazitejše med vodilnimi in nastajajočimi inovatorji.

"Obstajajo tudi stalne zemljepisne razlike v inovacijski uspešnosti, pri čemer so vodilni inovatorji in večina močnih inovatorjev predvsem v severni in zahodni Evropi, številni zmerni in nastajajoči inovatorji pa v južni in vzhodni Evropi," so izpostavili pri komisiji. Inovacijska uspešnost EU-ja se je sicer med letoma 2023 in 2024 v povprečju povečala za 0,5 odstotka, od leta 2017 pa se je okrepila za deset odstotkov, so izračunali v Bruslju.

EIS letos prvič zajema vse članice EU-ja

EIS je letna publikacija Evropske komisije, ki vsebuje primerjalno oceno inovacijske uspešnosti držav članic EU-ja, sosednjih evropskih držav in izbranih svetovnih konkurentov. Temelji na 32 kazalnikih, ki zajemajo gospodarstvo, podjetja in podjetništvo, inovacijske profile, upravljanje in okvir politike, podnebne spremembe ter demografijo.

EIS letos prvič zajema vse članice EU-ja, 12 sosednjih evropskih držav, vključno z Moldavijo, in z manjšim sklopom kazalnikov 11 svetovnih konkurentov.

Širša analiza, ki vključuje druge evropske države in izbrane svetovne konkurente, pa je pokazala, da se mednarodno okolje spreminja. "Švica je najbolj inovativna evropska država, Južna Koreja pa še vedno najbolj inovativna svetovna tekmica. Kitajska je presegla Japonsko in postopoma odpravlja vrzel v primerjavi z EU-jem," so poudarili pri Evropski komisiji.

Po mnenju komisije EU na svetovni ravni sicer ohranja trden položaj, saj kaže visoko uspešnost pri večini kazalnikov. V primerjavi s svojimi glavnimi svetovnimi konkurenti pa se na drugi strani še vedno spopada z izzivi na področjih, kot so intelektualna sredstva, sodelovanje med inovativnimi malimi in srednje veliki podjetji ter izdatki za raziskave in razvoj v poslovnem sektorju.