Slovenija se je na mednarodnem trgu zadolžila še za dve milijardi evrov. Foto: BoBo
Slovenija se je na mednarodnem trgu zadolžila še za dve milijardi evrov. Foto: BoBo

Po podatkih iz Bloomberga, ki jih navajajo spletne Finance, je Slovenija izdala za 1,75 milijarde evrov novih 10-letnih obveznic. Po dosegljivih informacijah je povpraševanje po tej obveznici doseglo 10,6 milijarde evrov, obrestna mera pa je dosegla 17 osnovnih točk nad srednjo vrednostjo 10-letne obrestne zamenjave, ki znaša -0,27 odstotka. To pomeni, da se je Slovenija zadolžila z negativno obrestno mero. "Danes je Slovenija prvič v zgodovini izdala dolgoročne obveznice z negativnim donosom do dospetja," so poudarili na ministrstvu za finance.

Slovenija je obenem prodala za 250 milijonov evrov dodatnih dolžniških papirjev iz že obstoječe izdaje 30-letnih obveznic z zapadlostjo leta 2050. Povpraševanje je doseglo 250 milijonov evrov. Pri tem je obrestna mera znašala 40 osnovnih točk nad srednjo vrednostjo 30-letne obrestne zamenjave, ki znaša -0,02 odstotka. To pomeni, da se je Slovenija zadolžila z 0,38-odstotno obrestno mero.

"Pri obeh izdajah gre za tržno izkazano dolgoročno naložbeno zaupanje investitorjev v Slovenijo in s tem odločitve, ki jih sprejema vlada v teh zahtevnih časih oblikovanja in sprejemanja ukrepov za omilitev posledic epidemije covida-19 za gospodarstvo in državljane," so ocenili na ministrstvu.

Ministrstvo za finance je v ponedeljek sporočilo, da je mandat za organizacijo izdaje dolžniških vrednostnih papirjev podelilo bankam Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC in Nova KBM. Zakladnica je načrtovala izdajo nove 10-letne evrske obveznice z zapadlostjo leta 2031 in dodatne izdaje 30-letne obveznice z zapadlostjo leta 2050.

Sredstva za protikoronske ukrepe

Slovenija se je nazadnje na mednarodnem trgu zadolžila sredi lanskega oktobra. Kot so takrat navedli pri Financah, je država lani prek izdaj različnih obveznic in dopolnitev obstoječih izdaj zbrala skoraj šest milijard evrov, upoštevajoč izdane zakladne menice pa še nekaj več. Precejšnji del je šel za financiranje ukrepov za blaženje negativnih posledic epidemije covida-19 za gospodarstvo in prebivalstvo.

Za izvajanje letošnjega državnega proračuna je potrebna zadolžitev v znesku 5,67 milijarde evrov, predvideva program financiranja proračuna, ki ga je sredi decembra lani sprejela vlada. V primeru te zadolžitve bi dolg državnega proračuna narasel na 36,62 milijarde evrov oz. predvidoma 75 odstotkov BDP-ja.