Zanimanje vlagateljev je bilo pozitivno, tako je dodatna izdaja presegla sprva načrtovanih najmanj 250 milijonov evrov. Kot so sporočili z ministrstva za finance, so bili danes dopoldne postavljeni okvirni pogoji izdaje v zgornjem območju 10 bazičnih točk nad srednjim tečajem obrestne zamenjave, da se transakcija izvede znotraj tekočega dneva v minimalni velikosti 250 milijonov evrov.

"Zanimanje investitorjev je bilo vse od objave okvirnih pogojev izdaje pozitivno naravnano, tako da je Republika Slovenija povečala ciljno velikost transakcije – od 250 do 500 milijonov evrov," so poudarili na ministrstvu.

Povpraševanje po obveznici je naraščalo in končna cenovna usmeritev je bila oblikovana pri devetih bazičnih točkah nad srednjim tečajem obrestne zamenjave.

"Ugodnejša cenovna usmeritev je bila odraz velikosti povpraševanja, ki je presegla 600 milijonov evrov (izključujoč povpraševanje organizatoric izdaje)," so še navedli.

Cena se je obveznici določila po koncu zbiranja naročil, dodatno izdana 10-letna obveznica z letno kuponsko obrestno mero v vrednosti 1,1875 odstotka je bila tako prodana s končno ceno 109,875 odstotka nominalne vrednosti, donosnost do dospelosti je 0,157 odstotka.

Glavne organizatorke dodatne izdaje obveznic so bile banke Goldman Sachs International Bank, Jefferies in JP Morgan.

Slovenija je januarja letos izdala 10-letno referenčno obveznico v višini 1,5 milijarde evrov s podaljšanim prvim obrestnim obdobjem in končno zapadlostjo obveznice 14. marca 2029. Foto: Reuters