Delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih družb v letu 2019 je najugodnejši, višji kot v vseh predhodnih letih, neto čisti dobiček družb je znašal 4.625 milijonov evrov. Na grafu gibanje različnih oblik dobička glede na delež v skupnih prihodkih. Foto: Ajpes
Delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih družb v letu 2019 je najugodnejši, višji kot v vseh predhodnih letih, neto čisti dobiček družb je znašal 4.625 milijonov evrov. Na grafu gibanje različnih oblik dobička glede na delež v skupnih prihodkih. Foto: Ajpes

"Poslovanje slovenskega gospodarstva je bilo tudi lani uspešno, še bolj kot leto poprej, vendar je bila rast počasnejša," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal vodja sektorja za statistiko in informiranje pri agenciji za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) Marjan Širaj.

Število zaposlenih se je povečalo za pet odstotkov, na 519.505, dodana vrednost na zaposlenega tudi za pet odstotkov, na 46.752 evrov. Dodana vrednost še vedno raste prepočasi za doseganje želenih rezultatov, 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, in dohitevanje najrazvitejših članic EU,-ja je dodal Širaj.

Prihodki, ustvarjeni na tujem trgu, so se povečali za sedem odstotkov, na 43,05 milijarde evrov. Pri tem so se prihodki v EU-ju povečali za šest odstotkov, prihodki v tretjih državah pa za 12 odstotkov.

Podatki ne vključujejo poslovanja bank in zavarovalnic, družb v stečaju in likvidacije ter Slovenskega državnega holdinga, Kapitalske družbe in Družbe za upravljanje terjatev bank.
Samostojni podjetniki so ustvarili 379,9 milijona evrov neto podjetnikovega dohodka, kar je 10 odstotkov več kot predlani. Njihovi prihodki so porasli za osem odstotkov, na 5,28 milijarde evrov.

Zadruge so imele 2,4 milijona evrov neto čistega dobička. Prihodki so skupaj znašali 766 milijonov evrov, odhodki pa skupaj 763 milijonov evrov.

Bolje pripravljeni na krizo

"Podatki o poslovanju družb, podjetnikov in zadrug za leto 2019 so pokazali, da je slovensko gospodarstvo bolje pripravljeno na krizo, kot je bilo pred dobrimi desetimi leti," je dejal Širaj.

Gospodarstvo je zdaj bolj naslonjeno na lastne vire sredstev in je manj odvisno od izposojenih.

"Tudi finančni, bančni sistem je v boljši kondiciji, kot je bil pred desetimi leti, tako da lahko servisira gospodarstvo. Izposojeni viri so za gospodarstvo dostopnejši in tudi cenejši kot pred desetimi leti. In ne nazadnje, odziv slovenske ekonomske politike na razmere v času koronavirusa in po njem je bil hiter in finančno izdaten tudi za gospodarstvo," je dodal Širaj.