Foto: Reuters
Foto: Reuters

Prihodki so lani znašali 90,7 milijona evrov, dobiček pa 16,9 milijona evrov, kar je 31 oz. 21 odstotkov več kot leto prej, razkriva letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi. "Rezultati poslovanja kažejo, da nam je uspelo dobro izkoristiti ugodne razmere, ki so v lanskem letu vladale na trgih. S še enim izjemno uspešnim letom smo dodatno okrepili finančno stabilnost ter povečali vrednost kapitalske naložbe Republike Slovenije v SiDG," so v družbi zapisali v letnem poročilu, objavljenem na spletni strani DZ-ja.

Največji delež prodaje, 85 odstotkov, so ponovno realizirali preko dolgoročnih prodajnih pogodb. Kot so zapisali, s tem ohranjajo zavezo stabilne oskrbe domače lesne industrije in posledično spodbujanja gozdno-lesnih verig.

SiDG je lani v primerjavi z letom 2021 za naložbe namenil 45 odstotkov manj sredstev oz. 3,6 milijona evrov, pri čemer so v družbi, kot navajajo, ostali zvesti svojim vrednotam in zavezam trajnostnega gospodarjenja z državnimi gozdovi. Povečana vlaganja so izvedli pri gojitvenih in varstvenih delih, na področju gozdnega gradbeništva ter spodbujanju socialnih in ekoloških funkcij gozdov. Več sredstev so namenili tudi za sponzorstva in donacije, namenjene za promocije gozda, gozdarstva in lesarstva.

Leto 2022 zaznamoval predvsem požar na Krasu

Med dogodki, ki so zaznamovali lansko leto, so med drugim izpostavili največji požar v zgodovini države, ki se je razbesnel na Krasu. "Pokazali smo, da smo odlično organizirano podjetje s požrtvovalnimi zaposlenimi. Okoli 70 zaposlenih je sodelovalo pri protipožarnih presekah," so zapisali. Spomnili so tudi na državno tekmovanje gozdnih delavcev, ki so ga prvič samostojno organizirali.

Med novostmi poslovanja so spomnili na prenos upravljanja SiDG-a izpod okrilja ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Slovenski državni holding (SDH). S sodelovanjem so zadovoljni.

Zaradi sprememb na trgih letos pričakujejo nižji dobiček

Letos pa v družbi pričakujejo deset milijonov evrov čistega dobička in dobrih 12 milijonov evrov naložb. Izzive vidijo v spreminjajočih se razmerah na trgih, "saj kaže, da se obdobje visokih cen gozdnih lesnih sortimentov, ki smo mu bila priča v zadnjih letih, zaključuje", so zapisali v napovedih.

Zaradi prenosa upravljanja na SDH-ja se pripravlja tudi nov strateški načrt, v katerem bodo največji poudarek dali stebroma njihovega poslovanja – gozdarstvu in prodaji. Pri tem so kot največji izziv navedli reševanje hčerinskega podjetja Snežnik, katerega poslovanje se zaradi zastarele tehnologije hitro poslabšuje. V družbi so odločeni, da bodo izpeljali program celovitega prestrukturiranja, ki bo zagotovil preživetje podjetja s 70-letno tradicijo predelave lesa.