Foto: BoBo
Foto: BoBo

Glede na to, da je za 25. januar sklicana skupščina podjetja, na njej pa je tudi točka o imenovanju novega vodstva, se je sodnica odločila, da za 26. januar skliče nov narok. Kot so pojasnili v družbi Gen-I, je bil današnji narok namenjen utemeljitvam deležnikov, ki so vložili predloge za začasno upravo.

Sodnica Pavlina Čepin je imela na mizi tri predloge, ki so jih dali družbi Gen Energija in Gen-EL kot lastnika Gen-I-ja ter trgovec z elektriko sam. Kot je konec novembra poročala POP TV, bi jo po dveh predlogih še naprej vodil Robert Golob, po enem pa Martin Novšak, ki je generalni direktor Gen Energije.

Po skoraj peturnem naroku ni bilo sodnega imenovanja uprave, česar v Gen-I-ju niti niso pričakovali.

Skupščina Gen-I novembra lani ni bila uspešna pri imenovanju nove uprave družbe, predsedniku uprave Robertu Golobu pa je 17. novembra potekel mandat. Ob dogajanju v Gen-I-ju in nekaterih drugih energetskih podjetjih se je v medijih vnela razprava o vpletanju države v energetiko, Golob pa je pred kratkim nakazal vstop v politiko.

Skupščina Gen-I-ja sicer o imenovanju uprave odloča soglasno, kar pa je težava. Medtem ko je polovična lastnica Gen-I-ja družba Gen Energija, je preostalih 50 odstotkov v lasti družbe Gen-EL. Ta je bila donedavno v polovični lasti Gen-I-ja, po četrtino pa sta imeli v rokah Elektro Ljubljana, kjer se je pred tedni zgodila menjava na čelu podjetja, in Gen Energija.

A 25-odstotni delež Elektra Ljubljana je vmes prešel v roke Gen Energije, ki je na podlagi regulatornega soglasja Slovenskega državnega holdinga uveljavila predkupno pravico, razrešeni direktor Elektra Ljubljana Andrej Ribič pa je zaradi tega sprožil spor na sodišču.

Okrožno sodišče v Krškem je konec lanskega leta v sodni register spremembo vseeno vpisalo, datum izstopa Elektra Ljubljana iz lastništva Gen-EL pa je 28. junij lani. Gen Energija ima tako zdaj v lasti 50 odstotkov Gen-EL, preostala polovica pa je v lasti Gen-I-ja.

Trenutno sicer vse redne poslovne dejavnosti družbe v okviru potrjenih letnih načrtov poslovanja potekajo na podlagi podeljenih operativnih pooblastil, ki so bila še pred iztekom Golobovega mandata podeljena na raven strokovnega vodstvenega kadra družbe.

Sodišče še ni imenovalo novega vodstva Gen-I-ja