Kot so sporočili iz ŠOS-a, je delodajalce k temu pred dnevi pozval tudi Urad RS za zaščito in reševanje.

Z urada za zaščito in reševanje so delodajalcem pretekli petek poslali nov poziv k predložitvi ustreznih zahtevkov za izplačilo covidnega dodatka dijakom in študentom. Gre za dodatek, ki je namenjen za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve ter se financira neposredno iz državnega proračuna.

Čeprav se je predvideni rok za njihovo oddajo pristojnim izpostavam urada uradno iztekel že 15. septembra, pa lahko delodajalci zahtevke do nadaljnjega še vedno podajo, so pojasnili v ŠOS-u. "Oddaja zahtevkov je mogoče skladno z dosedanjimi usmeritvami, za morebitne dodatne informacije pa lahko kontaktirajo pristojne izpostave urada," so dodali.

Med upravičenci do covidnega dodatka so po navedbah urada za zaščito in reševanje dijaki in študenti, ki so delo opravljali v okviru izobraževalnega procesa (npr. vaj ali obveznega praktičnega usposabljanja), zunaj sivih ali rdečih con (če so pri tem sodelovali pri oskrbi covidnih bolnikov, denimo pri sprejemu v zdravstveno ustanovo, njihovem transportu ali pri kakršni koli drugi vrsti neposredne obravnave bolnikov), v cepilnih centrih ali pri izvajanju mobilnega testiranja (čeprav so pri tem opravljali administrativna dela; če se je administrativna pomoč opravljala v ločenih prostorih, kjer ni bilo stikov, potem jim dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve ne pripada), in tisti, ki jim je bila za delo v tem obdobju dodeljena višja urna postavka.

Kot so še usmeritve urada povzeli v ŠOS-u, imajo dijaki in študenti na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja možnost vpogleda v zahtevke, ki so jih zanje delodajalci posredovali pristojnim izpostavam urada. Ob tem so imeli delodajalci tudi zakonsko obvezo po evidentiranju delovnega časa, zato "ne more prihajati do odstopanj med evidencami, ki jih delodajalci vodijo za namene izplačila opravljenega dela ali opravljanja praktičnega usposabljanja, in evidencami, ki so jih posredovali pristojni uradu".

Ko delodajalci prejmejo plačilo e-računa, izdanega na podlagi predhodno potrjenega zahtevka, pa morajo dijakom in študentom tega v neto znesku neposredno izplačati na njihov bančni račun, zakonske podlage pa "delodajalcem ne dajejo pravice, da bi za oddajo zahtevka in izvedbo izplačila zaračunali administrativne stroške ali iz drugih razlogov zadržali del sredstev, ki za opravljeno delo pripadajo dijakom in študentom", so še opozorili na ŠOS-u.