Država bo s poroštvi gospodarstvu zagotovila dodatno likvidnost. Foto: Shutterstock
Država bo s poroštvi gospodarstvu zagotovila dodatno likvidnost. Foto: Shutterstock
Sorodna novica "Nemiri in cestne blokade", če avtoprevoznikov ne bo v tretjem svežnju?

"Sprejem obeh uredb je še zadnji potrebni korak za operativno izvedbo poroštva v procesu sprejemanja protikriznih ukrepov iz prvih dveh paketov, ki so retroaktivni in veljajo za celotno obdobje od razglasitve epidemije," so zapisali na ministrstvu za finance. Zato so banke pred časom pozvali k zagotavljanju likvidnosti gospodarstvu, saj bo državno poroštvo veljalo tudi za posojila, odobrena v zadnjih dveh mesecih.

S sprejetima uredbama se podrobneje določajo pravila v povezavi z omejitvami poroštva, z unovčevanjem in izterjavo poroštva, z roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila SID banki ter z nadomestilom za njegovo izvajanje, so pojasnili.

Sorodna novica EBRD: Slovenski BDP bo zdrsnil za 5,5 odstotka

Z uredbo o izvajanju 65. člena zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic, ki govori o poroštvih, se določa rok, do katerega se šteje, da država prevzema poroštveno obveznost, to je najpozneje do 31. decembra 2020. Določa se rok, do katerega se posojilojemalec ne sme šteti za podjetje v težavah, in rok, do katerega velja poroštvo. Določata se tudi pogoja, ob izpolnitvi katerih se poroštvo šteje za dopustno.

Kaj bo počela SID banka?

Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa pa ureja podrobnejša vsebinska in postopkovna pravila, ki se nanašajo predvsem na ravnanja SID banke.

To država med drugim pooblašča, da v njenem imenu in za njen račun opravlja vse posle v povezavi z unovčevanjem poroštev, spremljanjem in izvedbo vseh potrebnih ukrepov za uveljavljanje regresnih terjatev ter da po plačilu poroštva preveri izpolnjevanje pogojev po tem zakonu, na podlagi katerih je banka odobrila posojilo. Predvideno je, da se višina nadomestila SID banki za izvajanje teh poslov podrobneje uredi v pogodbi med državo in SID banko.