Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Kot so sporočili iz Zadružne zveze Slovenije, so s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, GIZ mesne industrije Slovenije, Trgovinsko zbornico Slovenije, Sindikatom kmetov Slovenije in Zvezo slovenske podeželske mladine na začetku letošnjega avgusta ministroma za kmetijstvo in za gospodarstvo posredovali usklajen predlog spremenjenega pravilnika o zagotavljanju sledljivosti za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso.

S spremembami se zagotavlja sledljivost porekla mesa oziroma država rojstva, reje, zakola in razseka do maloprodajnega računa ter označevanje na računu v skladu z enotnimi štirimi identifikatorji. "S tem se veljavni pravilnik nadgrajuje na način, da se zagotavlja nedvoumna povezljivost označbe na maloprodajnem računu z označbami na prodajnem mestu. S tem se tudi potrošniku nedvoumno izkazuje njegovo izbiro na prodajnem mestu," so zapisali.

Predlog bodo poslali Evropski komisiji

V preteklih tednih so z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za gospodarstvo, turizem in šport dosegli dogovor, na podlagi katerega bo kmetijsko ministrstvo predlog novele pravilnika do konca septembra posredovalo Evropski komisiji. Izvajalci dejavnosti, ki izpolnjujejo zahteve za meso z označbo Poreklo Slovenija, se morajo do 31. oktobra letos uskladiti z zahtevami iz veljavnega pravilnika, za meso drugih porekel pa se podaljšuje prehodno obdobje do 31. oktobra 2025.

Če bo predlog novele pravilnika stanovskih organizacij uspešno notificiran, mora kmetijstvo ministrstvo vse postopke za uveljavitev sprememb izvesti najpozneje v dveh mesecih po uspešni notifikaciji, ki bo predvidoma zaključena konec junija prihodnje leto. S tem bi se prehodno obdobje skrajšalo za več kot eno leto, so povedali v zadružni zvezi.

Spremljanje masnega toka porekla mesa v realnem času

Stanovske organizacije so z ministrstvom za kmetijstvo dosegle tudi dogovor, da se do konca septembra oblikuje delovna skupina, v kateri bodo predstavniki ministrstev za kmetijstvo, gospodarstvo in digitalizacijo ter stanovskih organizacij. Namen delovne skupine je preučitev strokovnih izhodišč za vzpostavitev informacijskega sistema, ki bo omogočal spremljanje masnega toka porekla mesa v realnem času.

"S tem je dosežen pomemben korak za vzpostavitev enotnega državnega informacijskega sistema za spremljanje tako imenovanih masnih bilanc v digitalizirani obliki prek celotne verige oskrbe z mesom. Enotni informacijski sistem bo namreč povezal in nadgradil obstoječe baze podatkov ter nadzornim službam omogočal v realnem času ugotavljati standardizirane odmike od količinskega toka vrst mesa po poreklu ali izvoru oziroma državi rojstva, reje, zakola, razseka," so poudarili.

S sklenitvijo dogovora o sledljivosti mesa je vladna stran obenem izpolnila stavkovno zahtevo kmetov, ki se nanaša na masne bilance. "Vendar pa bomo kmetijske organizacije uresničevanje dogovora spremljale in v primeru neupoštevanja oziroma neizvedbe sprejetih sklepov ustrezno ukrepale," so dodali v zadružni zvezi.