Stavka, ki jo je Sindikat poštnih delavcev, sicer eden od dveh reprezentativnih sindikatov v pošti, začel v ponedeljek, je po dveh dneh preklicana. Foto: BoBo
Stavka, ki jo je Sindikat poštnih delavcev, sicer eden od dveh reprezentativnih sindikatov v pošti, začel v ponedeljek, je po dveh dneh preklicana. Foto: BoBo
Pošta Slovenije: 10-odstotni dvig plač je nerealen. Zaradi stavke zastala dostava.

Kot so po koncu večurnih pogajanj v skupni izjavi sporočili iz Pošte Slovenije in sindikata, ki je eden od dveh reprezentativnih v omenjenem državnem podjetju, so se dogovorili o načinu zaposlovanja v letu 2020, zvišanju mase plač zaposlenih v poštnem prometu, referenčnih obdobjih za leto 2020 in področju varnosti in zdravja pri delu.

Sklenjeni dogovor predvideva, da bo Pošta Slovenije poleg 312 novo zaposlenih v letu 2019, do konca marca 2020 dodatno povečala število zaposlenih v poštnem prometu za 35 delavcev in nadalje na osnovi dogovorjenih kadrovskih kazalnikov prilagajala število zaposlenih.
Maso plač za delavce v poštnem prometu od prvega do vključno sedmega tarifnega razreda bodo povečali za 7,5 milijona evrov, in sicer za 3,75 s 1. januarjem 2020 in z enako vsoto s 1. julijem 2020.

Ob tem so se dogovorili, da tudi naslednje leto, enako kot letos, ostaneta dve referenčni obdobji za izplačilo presežkov ur, in sicer od januarja do konca junija ter od julija do konca leta. Za prihodnje leto je bilo namreč doslej predvideno samo eno dvanajstmesečno referenčno obdobje.

Delodajalec bo leta 2021 izvedel tudi revizijo izjave o varnosti z oceno tveganja ter okvirno analizo in zdravstveno oceno delovnih mest v poštnem prometu.

Kot so še dodali na Pošti, je o končni oceni škode dvodnevne stavke v tem trenutku še prezgodaj govoriti, vsekakor pa bodo izvedli vse aktivnosti in ukrepe za omilitev posledic.
Sindikat poštnih delavcev je stavko napovedal konec oktobra in med drugim znova zahteval kadrovsko okrepitev na takšno raven, da bo zagotavljala izpolnjevanje obveznosti in normalen obseg opravljenih ur. Po njihovi oceni bi morala Pošta zaposliti še dodatnih 300 ljudi.

Ob tem so zahtevali desetodstotni dvig plač, saj je po njihovem sedanja višina plače za deficitarna delovna mesta glede na naravo in pogoje dela bistveno prenizka. Še pred stavko so se na sobotnih pogajanjih uspeli dogovoriti o večini odprtih vprašanj, medtem ko vodstvo Pošte ni pristalo na dvig plač.

Kot so ob tem spomnili v poslovodstvu, so februarja z obema sindikatoma sklenili dveletni dogovor, po katerem v primeru spoštovanja sporazuma na strani delodajalca, sindikata v letih 2019 in 2020 ne bosta postavljala novih zahtev in ne bosta napovedala in izvedla stavke iz razlogov, ki jih ureja dogovor, vreden okoli 17,5 milijona evrov.

Potem ko je že prvi dan stavke pokazal, da je podpora stavkovnim zahtevam presegla članstvo v tem sindikatu, saj naj bi stavkala več kot polovica vseh pismonoš in zaposlenih za poštnimi okenci, s tem pa je začela nastajati precejšnja gospodarska škoda, je generalni direktor Boris Novak povedal, da so se pripravljeni pogovarjati tudi o dvigu plač, vendar na način, ki ne bo ogrozil poslovanja in delovnih mest.

Sindikat delavcev prometa in zvez (SDPZ) pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije se tokratni stavki ni pridružil, saj je ocenil, da je februarja sklenjen dveletni dogovor dober in da ga delodajalec izvaja.

Kot so ob zaključeni stavki konkurenčnega sindikata, ki je po njihovem prinesla "dvig mase plač za nekaj odstotkov v naslednjem letu", spomnili v Sindikatu delavcev prometa in zvez, februarski dogovor še vedno velja in bo učinke prinašal tudi v letu 2020. Kar je po njihovem še pomembneje, delodajalec se je takrat zavezal zaposlovati, popraviti se morajo tudi delovni pogoji, ki izboljšujejo zdravje in varnost zaposlenih.

"Tako bodo na podlagi našega dogovora v naslednjem letu višji potni stroški, odstotki za nadurno delo in presežne ure, nekateri dodatki, regres, z inflacijo se bodo uskladile tudi osnovne plače. K temu je zdaj potrebno prišteti še dvig plače, ki ga je prinesla stavka ta teden," je poudarila generalna sekretarka sindikata Saška Kiara Kumer.

Ob tem pa v njenem sindikatu v skladu z dogovorom že pripravljajo svoje aktivnosti po izteku dogovorjenega roka, do katerega mora delodajalec zaposliti določeno število novih sodelavcev, a zaenkrat tega cilja še ni izpolnil. Poleg tega so že pripravili zahteve za spremembe kolektivne pogodbe v naslednjem letu, te njihove zahteve pa so bistveno večje, kot je učinek novega stavkovnega dogovora, ki po njihovem mnenju delavcem prinaša premalo.

Ob tem v omenjenem sindikatu pričakujejo tudi jasen odgovor delodajalca glede božičnice. Vodstvo družbe so namreč že pred časom pozvali, da zaposlenim izplačajo del plače za poslovno uspešnost vsaj v višini tiste, ki so jo pri pravkar s strani Pošte Slovenije kupljeni Intereuropi, torej okoli 500 evrov, a delodajalec na njihovo pobudo še ni odgovoril.

Čeprav so v SDPZ ves čas poudarjali, da želijo spoštovati določila februarja sklenjenega stavkovnega dogovora, se že zdaj pripravljajo na dejstvo, da delodajalec do konca decembra ne bo zaposlil dovolj sodelavcev, s čimer bo prekršil sklenjen dogovor.

"Takrat bo potrebno sindikalne aktivnosti zopet zaostriti, četudi to pomeni, da bomo morali zopet napovedati stavko. Dogovor z enim od dveh sindikatov za poslovodstvo ne pomeni, da si je kupilo socialni mir in da je rešilo vse svoje težave z upravljanjem Pošte Slovenije," je še dodala Kumrova.