Marjetico kot vršilec dolžnosti direktorja trenutno vodi Davor Briševac. Foto: Radio Koper/Marjetica Koper
Marjetico kot vršilec dolžnosti direktorja trenutno vodi Davor Briševac. Foto: Radio Koper/Marjetica Koper

Kot so v sporočili s sindikata, ki spada pod okrilje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, se je delodajalec v prvi vrsti zavezal k zvišanju plač za 3,65 odstotka. Zvišanje bo uveljavljeno s 1. marcem. Skladno z dogovorom bodo pripravljeni aneksi k pogodbam o zaposlitvi.

Vodstvo se je ob tem zavezalo, da bo maso sredstev, ki bi morala biti porabljena za zvišanje januarskih in februarskih plač, a so bile te že izplačane, "upoštevalo pri dodatnem izplačilu dela regresa zaposlenim". To je predvideno najpozneje do 1. julija.

Že na pogajanjih konec preteklega tedna so se deležniki dogovorili tudi za sklenitev kolektivnega nezgodnega zavarovanja za zaposlene, javni razpis pa je bil na portalu javnih naročil objavljen v ponedeljek.

Strani sta se ločeno od seznama stavkovnih zahtev dogovorili še, da bosta prihodnji mesec začeli pogajanja za sklenitev podjetniške kolektivne pogodbe. Želita si, da bi bila podpisana do 1. junija.

Delodajalec je s podpisom stavkovnega sporazuma privolil še, da se bo evidentirani delovni čas, ki so ga člani stavkovnega odbora porabili za pogajanja in druge aktivnosti, povezane z napovedano stavko, vštel v delovni čas.

V sindikatu so napoved podjetja, da bo zvišanje plač financiralo z optimizacijo poslovnih procesov in iskanjem notranjih virov, sicer pospremili z opombo, da so v pogajanjih večkrat konkretno opozorili "na neracionalno porabo sredstev po sektorjih, kar bi lahko na drugi strani prispevalo k izboljšanju materialnega stanja zaposlenih".

"Niti ena točka stavkovnega sporazuma pa se ne nanaša na iskanje notranjih rezerv na račun kadrov. V tem delu sindikat ne bo ugovarjal prekinitvi sodelovanja z zunanjimi svetovalci po podjemnih pogodbah, do česar smo bili kritični že v obdobju pred napovedano stavko," so še zapisali.

Dialog med vodstvom in zaposlenimi je torej znova vzpostavljen. Škripalo je kar nekaj časa, to pa je nakazovala tudi lanska ustanovitev sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami pod okriljem Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Odločitev za napoved stavke je padla, ko se direktor Alfred Draščić, kot trdijo v stavkovnem odboru, ni zmenil za pobudo zaposlenih o uskladitvi plač s panožno kolektivno pogodbo. Medtem so Draščića razrešili, podjetje pa zdaj kot vršilec dolžnosti direktorja vodi Davor Briševac.

V Marjetici odpoved stavke