Foto: BoBo
Foto: BoBo

Skupina Telekom Slovenije, ki zaposluje 3253 ljudi, je lani prihodke povečala v različnih segmentih svojega poslovanja, največjo rast je dosegla na področjih mobilnih in širokopasovnih storitev, znotraj IKT-ja so se najbolj povečali prihodki na področju zagotavljanja kibernetske varnosti, povečali so se prihodki spletne trgovine, zavarovanj in eZdravja, višji so tudi prihodki na veleprodajnem trgu.

"Skupina Telekom Slovenije je v letu 2023 kljub zaostrenim tržnim razmeram, visokim cenam energentov in škodi, ki so jo na infrastrukturi Telekoma Slovenije in GVO-ja povzročile poplave, poslovala uspešno, presegla zastavljene cilje in v primerjavi z letom 2022 pomembno izboljšala poslovanje," so ob objavi nerevidiranih podatkov o poslovanju, s katerimi se je danes seznanil nadzorni svet družbe, navedli v družbi.

Število mobilnih uporabnikov skupine se je lani povečalo za štiri odstotke, število maloprodajnih širokopasovnih priključkov pa za en odstotek.

Dobiček iz poslovanja skupine pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je bil pri 228,6 milijona evrov višji za šest odstotkov, dobiček iz poslovanja pa se je okrepil za 2,7 odstotka, na 64,1 milijona evrov.

Ob nespremenjenih cenah energentov v primerjavi z letom 2022 in brez državne pomoči (skupina je skladno z zakonom o pomoči gospodarstvi za omilitev posledic energetske krize prejela 3,6 milijona evrov pomoči) in učinka poplav iz lanskega avgusta (neto učinek poplav je ocenjen v vrednosti 3,9 milijona evrov) bi bil EBITDA skupine višji celo za 10 odstotkov, dobiček iz poslovanja pa za 46 odstotkov.

Pomembno je vplivala tudi sprememba stopnje davka na dobiček

Ob navedenih okoliščinah bi bil čisti dobiček skupine, na katerega je po navedbah družbe pomembno vplivala tudi sprememba stopnje davka na dobiček z 19 na 22 odstotkov – to je imelo 5,7 milijona evrov pozitivnega vpliva na odložene davke –, medtem višji za 30 odstotkov.

Matična družba Telekom Slovenije je medtem lani ustvarila 601,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, potem ko so ti v letu 2022 znašali slabih 576 milijonov evrov. Čisti dobiček je bil dobre tri milijone evrov večji in je nanesel 23,9 milijona evrov, EBITDA je znašal dobrih 174 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja pa je bil pri 36,6 milijona evrov nekoliko nižji od tistega v 2022.

Za letos v Telekomu Slovenije na ravni skupine načrtujejo poslovne prihodke 717,4 milijona evrov, EBITDA 233,6 milijona evrov in 43,2 milijona evrov čistega dobička. Za investicije naj bi namenili 235,7 milijona evrov. Lani so za investicije namenili dobrih 188 milijonov evrov.