TS Media ima v lasti tudi blagovne znamke Telefonski imenik Slovenije, Zunanji digitalni zasloni, 1188, Dajmedol in AdSolution. Foto: BoBo
TS Media ima v lasti tudi blagovne znamke Telefonski imenik Slovenije, Zunanji digitalni zasloni, 1188, Dajmedol in AdSolution. Foto: BoBo

Prav TS Media, ki jo Telekom Slovenija zdaj prodaja, je sprva izdajala tudi televizijo Planet TV, ki prehaja v roke Madžarom. 7. julija je Telekom Slovenije podpisal pogodbo o prodaji Planeta TV madžarski medijski družbi TV2 media. Kupnina za 100-odstotni lastniški delež znaša pet milijonov evrov. Nadzorniki so v četrtek podali soglasje k sklenitvi pogodbe o prenosu pogodb z družbo TV2 Media. Na podlagi pogodbe bo, kot je to že bilo dogovorjeno v prodajni pogodbi, družba TV2 vse svoje pravice in obveznosti prenesla na svojo hčerinsko družbo TV2 Adria, ki bo kot prevzemnica vstopila v vse pravice in obveznosti družbe TV2.

Družba TV2 kot solidarni porok ostaja zavezana pravočasni in popolni izpolnitvi vseh obveznosti TV2 Adria do Telekoma Slovenije po sklenjeni prodajni pogodbi, so v četrtek prek spletne strani Ljubljanske borze še sporočili iz Telekoma Slovenije.

Televizijo Planet TV je sicer sprva izdajala TS Media, nato pa je Telekom kupil 49-odstotni delež podjetja Antenna TV SL, slovenske podružnice grške medijske multinacionalke Antenna Group, in v okviru posla je Antenna TV SL pod svoje okrilje dobila Planet TV. Telekom je nato pridobil večinski delež: decembra 2016 je najprej TS Media z dokapitalizacijo Antenne TV SL delež povečala na 50,1 odstotka, nato pa je Telekom lastništvo prevzel od TS Medie in z dodatno dokapitalizacijo dosegel 66-odstotni delež.

Nadzorniki Telekoma Slovenija so v četrtek podali soglasje k sklenitvi pogodbe z madžarsko medijsko družbo TV2, na katero prehaja televizija Planet TV. Foto: BoBo
Nadzorniki Telekoma Slovenija so v četrtek podali soglasje k sklenitvi pogodbe z madžarsko medijsko družbo TV2, na katero prehaja televizija Planet TV. Foto: BoBo

Decembra lani je Telekom postal edini lastnik in družbo preimenoval iz Antenna TV SL v Planet TV. Sprva jo je nameraval z novim strateškim partnerjem dokapitalizirati, sredi marca letos pa je med možnosti dodal tudi prodajo 100-odstotnega lastniškega deleža v tej družbi, ki je ob koncu leta 2019 zaposlovala 42 ljudi. Lani je Planet TV ustvaril 14,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in vknjižil 8,7 milijona evrov izgube.

Po izračunih časopisa Delo je večinsko državni Telekom od ustanovitve omenjene družbe do zdaj v obliki kapitalskih vložkov, plačanih reklam, posojil in drugih storitev skupaj namenil 80 milijonov evrov. Nemalokrat je bilo slišati tudi kritike tega, da se je državni telekomunikacijski operater lotil dejavnosti izdajanja televizijskega programa, ob začetku delovanja Planeta TV je bilo slišati tudi oznake, da gre za vzporedno državno televizijo javni TV Slovenija.

Zadnji strošek je nastal ob izvršitvi odločitve arbitražnega sodišča v Švici, ki je lani ugotovilo, da je slovenska podružnica grške Antenne, družba Antenna Slovenia, pravilno uveljavila prodajno opcijo v družbi Antenna TV SL, ki izdaja program Planet TV, in je tako Telekomu Slovenije za 34-odstotni delež v tej družbi skupaj s stroški spora in zamudnimi obrestmi naložilo skoraj 23 milijonov evrov plačila.