Teš 6 so ustavili zaradi varčevanja s premogom. Foto: Reuters
Teš 6 so ustavili zaradi varčevanja s premogom. Foto: Reuters

S premogom je treba varčevati zaradi ponavljajočih se geomehanskih težav Premogovnika Velenje in posledic prvih ukrepov za opuščanje uporabe premoga. Po navedbah rudnika izkop premoga trenutno poteka na odkopni plošči D k.-110, ki je po načrtovanem končanju odkopavanja na odkopni plošči B k.-110 edina aktivna.

Zaradi energetske krize je padla odločitev za uvoz premoga, dokler Premogovnik Velenje izkopa ne bo povečal na zadovoljivo raven. Premogovnik Velenje je medtem na podlagi analize okoljske in tehnološke sprejemljivosti premogov za potrebe Teša s švicarskim trgovcem Petraco Oil Company iz Lugana sklenil dve pogodbi za uvoz indonezijskega premoga. Okvirna vrednost prve pogodbe brez davka znaša 42,5 milijona dolarjev (40,96 milijona evrov), vrednost druge pogodbe pa je 7,9 milijona dolarjev (7,61 milijona evrov).
Podatka o tem, koliko premoga bodo dobili za omenjeno ceno, v premogovniku niso razkrili. Dodali pa so, da potekajo pogovori za dodatne dobave energenta z dobavitelji z območja Balkana in vzhodne Evrope.

Teš je po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja opravil postopke testiranja 10.000 ton indonezijskega premoga. Preliminarni rezultati projektanta kotla za indonezijski premog so pokazali, da je premog za testiranje sosežiga z lignitom ustrezen, so sporočili.

Na preizkušnji pet vrst premoga

Teš testira tudi pet drugih vrst premoga, ki imajo enako ali boljšo kurilno vrednost ter podobno kemijsko sestavo kot velenjski lignit. Ko bo test posamezne vrste premoga končan, bo Teš Premogovniku Velenje predstavil elaborat z izsledki testiranja.

Ob oktobrski ustavitvi šestega bloka je bilo predvideno, da bo ta v mirovanju do 2. novembra, že takrat pa so omenjali možnost podaljšanja ustavitve do konca novembra.

Šesti blok so ustavili v času, ko je potekal remont Nuklearne elektrarne Krško. Ta je medtem od začetka tega meseca spet priključena na elektroenergetski sistem in obratuje.