Trenutno poleg šestice deluje tudi blok pet, zato so potrebe po premogu veliko večje. Foto: BoBo

Za dovoljenje za uvoz premoga je sicer Teš zaprosil zgolj z namenom zmanjšanja tveganj za zagotavljanje stabilnega delovanja elektrarne v prihodnje, so pojasnili v Tešu.

Teš bo lahko začel uvažati premog iz tujine

Velenjska občina pa je sporočila, da zahteva in vztraja, da se v Tešu kuri izključno šaleški premog. Ogorčeni so, da je omenjena agencija izdala sklep, da Teš za morebitno uporabo tujega premoga ne potrebuje niti novega okoljevarstvenega soglasja niti študije o vplivih novega energenta na okolje.

"Kot lokalno skupnost bi nas morali v zvezi s tem zaprositi za soglasje. Prav tako pa odločno nasprotujemo, da bi Teš uporabljal tuj premog. V Šaleški dolini imamo premoga dovolj," navajajo na velenjski občini. Spomnili so tudi, da so pristojni v času gradnje šestega bloka Teša zagotavljali, da je velenjskega lignita dovolj. Vsak uvoz bi po oceni občine pomenil dodatno obremenitev njihovega okolja.

Lokalne skupnosti v Šaleški dolini nikoli niso privolile v istočasno delovanje blokov pet in šest, opozarjajo na velenjski občini. Foto: BoBo

Šesti blok ne zadosti potrebam po elektriki

"Prav tako so ves čas zagotavljali, da bo deloval samo blok 6. Danes ugotavljamo, da istočasno deluje tudi blok 5, s slabšim izkoristkom, večjo porabo premoga in večjimi negativnimi vplivi na naše okolje. Očitno je, da je potreba po električni energiji iz Teša večja, kot jo lahko proizvede blok 6, in da sta tako Teš kot Premogovnik Velenje za energetsko oskrbo Slovenije še kako potrebna," pojasnjujejo na občini.

Poudarili so tudi, da lokalne skupnosti v Šaleški dolini nikoli niso privolile v istočasno delovanje blokov 5 in 6, na kar so v preteklosti že opozarjali. Če bi šaleški premog uporabljali preudarneje, tveganja za morebiten izpad proizvodnje električne energije zaradi pomanjkanja premoga v Tešu niti ne bi prepoznali, menijo na občini.

Novo okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno

Arso je Tešu izdal sklep, da za mešanje lignita z uvoženim premogom ne potrebuje novega okoljevarstvenega soglasja, tudi študije o vplivih novega energenta na okolje jim ni treba izvesti. Iz sklepa izhaja, da so v Tešu predvideli, da naj bi vsak dan do Šoštanja pripeljal vlak s 1200 tonami premoga, ki bi ga nato 60 tovornjakov prepeljalo do deponije.

Teš je agencijo za uvoz premoga zaprosil konec lanskega leta.

Teš (še) ne bo uvažal tujega premoga