Danilo Toplek naj bi bil skriti lastnik več družb, ki so poslovno povezane s Talumom, kjer Toplek vodi upravo. Foto: Nova KBM
Danilo Toplek naj bi bil skriti lastnik več družb, ki so poslovno povezane s Talumom, kjer Toplek vodi upravo. Foto: Nova KBM

Ugotovitve revizije, ki jo je opravila revizijska hiša BDO, kažejo, da je Toplek tudi v primeru podjetja Vesol (to je na Talumovem zemljišču postavilo sončno elektrarno, Toplek pa je družbenik tega podjetja) ravnal gospodarno in koristno za družbo Talum.

Toplek ravnal gospodarno in koristno za Talum
Nadzorniki podjetja iz Kidričevega so znova razpravljali o domnevno spornih poslih zaradi tihega lastništva predsednika uprave Danila Topleka v družbah, s katerimi Talum poslovno sodeluje. Da ni bil v konfliktu interesov, so sklenili že na izredni seji pretekli teden, ko so razpravljali o Toplekovem skritem lastništvu podjetja Schop in posrednem lastništvu Gradbenega podjetja Ptuj.

Tema druge seje je bilo Toplekovo lastništvo Vesola, ki ga je razkril časnik Finance. Solastnik Vesola naj bi bil tudi član nadzornega sveta Taluma Marko Drobnič. O izsledkih revizije bo več znanega v petek.

Nadzirali bodo tudi odvisne družbe
Nadzorniki so govorili tudi o izvedbi reorganizacije družbe, ki je v 80-odstotni lasti Elesa, in sklenili, da bodo na novembrski izredni skupščini spremenili določila statuta družbe tako, da bo ta omogočal nadzor nadzornikov Taluma tudi nad poslovanjem Talumovih odvisnih družb, so sporočili iz podjetja.