Foto: BoBo
Foto: BoBo

Svoj prvi obrat v Krškem, Sinteza 1, je Krka odprla leta 2015. Namenjen je proizvodnji farmacevtskih učinkovin. Zdaj želi z novim obratom, Sinteza 2, svoje zmogljivosti na tem področju še povečati. Leta 2021 je družba za vse objekte pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje h gradnji, septembra 2022 pa tudi okoljevarstveno dovoljenje.

Zaradi vložene tožbe ene od okoljevarstvenih organizacij zoper okoljsko ministrstvo mora Krka zdaj v okviru enega postopka, ne v ločenih postopkih, kot je veljalo do zdaj, pridobiti tako okoljevarstveno dovoljenje za napravo kot tudi t. i. SEVESO-dovoljenje za obrat, so navedli v Krkini službi za odnose z javnostmi. Dovoljenji v družbi načrtujejo pridobiti do jeseni.

Sodišče ob tem ni ugotovilo, da načrtovani Krkin obrat za proizvodnjo učinkovin ne bi bil skladen z zakonskimi zahtevami glede varovanja okolja, so dodali.

Projekt bo prinesel več sto novih zaposlitev

Nov obrat Sinteza 2 bo imel letno zmogljivost približno 150 ton učinkovin, pripadajoče skladišče tekočih surovin in razvojno-analitske laboratorije. Kompleks bo imel tudi lastno sodobno čistilno napravo, katere gradnja že poteka. Skupna vrednost projekta je ocenjena na 163 milijonov evrov.

Z novo naložbo se bo 92 sodelavcem, ki trenutno delajo v Krkinem obratu v Krškem, sprva pridružilo nekaj manj kot 200 zaposlenih, ko bo naložba končana, pa bo tam delalo do 500 zaposlenih, večinoma naravoslovno-tehničnih poklicev, od teh 30 odstotkov z univerzitetno izobrazbo, pravijo v družbi.

Del mestnih svetnikov do načrtov nezaupljiv

Načrtovana gradnja je sicer vzbudila nekaj nezaupanja med delom mestnih svetnikov Mestne občine Krško. Ti so oktobra lani na izredni seji Krko med drugim pozvali, naj do konca leta 2023 pripravi seznam dejavnosti, s katerimi si bo pridobila zaupanje javnosti in izkazala družbeno odgovornost. Do konca leta 2023 naj tudi postavi javni ekološki monitoring in o izidih redno obvešča javnost, od neodvisne ustanove pa pridobi načrt zaščite in reševanja v primeru izrednega dogodka.

V Krkini službi za odnose z javnostmi na vprašanje, ali so sklepe upoštevali oz. kako jih komentirajo, odgovarjajo, da so lokalno skupnost o vseh svojih postopkih in načrtih obveščali prek ustaljenih komunikacijskih kanalov, tako na seji občinskega sveta in javni predstavitvi kot tudi prek posebne publikacije, namenjene krajanom, ter v tamkajšnjih medijih. "Okoliške prebivalce smo seznanjali tudi z našimi trajnostnimi zavezami in načeli, s katerimi zagotavljamo varne delovne pogoje in čim manjši vpliv na okolje, za kar si bomo v največji možni meri prizadevali tudi v prihodnje," so zapisali.