Janez Žlak. Foto: Televizija Slovenija
Janez Žlak. Foto: Televizija Slovenija

Nadzorniki SDH-ja, ki so potrdili predlog uprave o uveljavljanju predkupne pravice, je bila po pojasnilih Janeza Žlaka predzadnji korak v postopku nakupa Yorkovega deleža. Zadnji bo v ponedeljek, ko bosta na fiduciarni račun sredstva nakazala SDH in Kad.

SDH bo za lastniški delež Yorka v Savi nakazal 32,01 milijona evrov, Kad pa za terjatve Yorka do Save 5,99 milijona evrov. "Skupna vrednost transakcije je torej 38 milijonov evrov," je v izjavi za javnost po današnji seji nadzornikov pojasnil Žlak.

Po zaključku transakcije bo imel SDH 61,914-odstotni lastniški delež v Savi, Kad pa 28,046-odstotnega. Skupni lastniški delež SDH in Kada bo znašal 89,96 odstotka.

"S tem so postavljeni temelji, da izkoristimo razvojni potencial, ki ga skupina Sava ima. Sledimo tudi usmeritvi in strategiji države glede turizma. Prvi naslednji korak je konsolidacija skupine Sava, združitev Save in Save Turizma, in refinanciranje dolgov. Od tam naprej pa sledijo naslednji koraki," je dodal Žlak.

Ivan Simič je zadovoljen

"Zadovoljen sem z odločitvijo obeh organov SDH-ja, da uveljavimo predkupno pravico, ki bo imela v prihodnje številne pozitivne učinke, saj bomo s tem prek preprostejšega upravljanja omogočili lažje in hitrejše izvajanje strategije turizma, vseh začrtanih ciljev in s tem rast in nadaljnji razvoj najpomembnejši turistični skupini v Sloveniji," pa so v sporočilu za javnost na SDH-ju povzeli besede predsednika nadzornega sveta SDH-ja Ivana Simiča.

Pravice iz pridobljenih delnic v Savi bo mogoče izvajati po izpolnitvi odložnih pogojev in pridobitvi odločbe Agencije za varnost konkurence, da je transakcija skladna s pravili konkurence. Kot so dodali v SDH-ju, so po prejetem obvestilu o nameravani prodaji deleža Yorka v Savi in njegovih terjatev do te družbe pridobili potrebne strokovne podlage za odločanje, analizirali več mogočih upravljavskih scenarijev in skrbno pretehtali argumente za sprejetje odločitve z vidika dolžniško-upniškega položaja SDH-ja.

SDH bo uveljavil predkupno pravico za Yorkov delež v Savi, s čimer bo država postala 100-odstotna lastnica. Foto: BoBo
SDH bo uveljavil predkupno pravico za Yorkov delež v Savi, s čimer bo država postala 100-odstotna lastnica. Foto: BoBo

Potencial povečanja vrednosti

"Iz analize scenarijev nedvoumno izhaja, da so tveganja in slabosti v primeru uveljavitve predkupne pravice bistveno manjši kot tveganja in slabosti v primeru, da se predkupna pravica ne uveljavi. Po drugi strani so priložnosti in prednosti pri uveljavitvi predkupne pravice večje od scenarija neuveljavitve predkupne pravice," so zapisali. Uveljavitev predkupne pravice omogoča izvedbo številnih aktivnosti tako na družbi Sava kot tudi širše v povezavi z drugimi turističnimi družbami, kar predstavlja potencial za povečanje vrednosti.

Država bo postala 100-odstotna lastnica

Sava je prek podjetja Sava Turizem lastnica ali upravljavka pomembnega dela slovenske turistične infrastrukture na ključnih destinacijah na Obali, Bledu in severovzhodu Slovenije.
York je na prodaj ponudil svoj 43,2-odstotni delež v tem podjetju. Konec januarja je dogovor o nakupu podpisal z družbo Prestige Tourism, v ozadju katere je madžarski kapital, vendar ima država možnost uveljaviti predkupno pravico. Prek SDH-ja in Kada je namreč lastnica skoraj 47-odstotnega deleža v Savi.

Vlada je v ponedeljek holdingu zagotovila sredstva za odkup deleža v Savi. Osnovni kapital SDH-ja se bo v skladu z vladnim sklepom z dobrih 260 milijonov evrov povečal za 41,6 milijona evrov, na nekaj manj kot 302 milijona evrov. Presežna sredstva iz naslova dokapitalizacije bo SDH v celoti namenil začrtanim dejavnostim iz načrta upravljanja na področju turizma, so napovedali v holdingu.

Nadzorni svet SDH-ja je sicer na seji soglašal s spremembo statuta SDH-ja v povezavi z izvedeno dokapitalizacijo. Več podrobnosti bo uprava SDH-ja predstavila na ponedeljkovi novinarski konferenci.

Sindikalisti pozdravljajo soglasje SDH-ja

V Obalni sindikalni organizaciji – KS 90 pozdravljajo soglasje nadzornikov Slovenskega državnega holdinga (SDH) k uveljavitvi predkupne pravice za 43,2-odstotni delež družbe Sava v lasti sklada York. "S tem je narejen prvi korak, da se izjemno pomembno srebrnina posebnega državnega pomena povrne v naše roke," so zapisali.

Ob zadovoljstvu z današnjo potezo SDH-ja pa so v sindikatu poudarili, da bodo skrbno spremljali vse nadaljnje korake, ki se bodo dogajali v dejavnosti turizma v slovenski Istri.
"Prepričani smo, da si nikakor ne smemo več privoščiti, da bomo prebivali v državi, ki je brez jasne gospodarske strategije in pomembne infrastrukture v svojih rokah, saj to po našem mnenju ni več država, ampak le igralec na šahovskem polju tistih držav z jasno strategijo in za nas spornimi cilji," so zapisali v sporočilu za javnost.

Slovenski turizem je vse od osamosvojitve imel izjemne rezultate, saj je rasel z nadpovprečno rastjo, so še izpostavili in dodali, da se je število gostov povečalo za 437 odstotkov, medtem ko je število prenočitev v istem časovnem obdobju naraslo za več kot 320 odstotkov.

"Turizem v Sloveniji je bil in bo tudi v prihodnosti ostal hitro rastoča gospodarska panoga, ki je samo v letu 2019 posredno in neposredno prispevala kar 12,3 odstotka slovenskega bruto družbenega proizvoda," so poudarili. Dodali so, da panoga zagotavlja več kot 58.000 delovnih mest in izkazuje izredno velik količnik multiplikativnosti, saj posredno ali neposredno daje kruh vsakemu 10. zaposlenemu v Sloveniji.

Obalna sindikalna organizacija – KS 90 ima sedež v Kopru in združuje 15 različnih sindikatov dejavnosti tako javnega kot tudi zasebnega sektorja, med njimi tudi reprezentativni sindikat v dejavnosti gostinstva in turizma.

SDH bo uveljavljal predkupno pravico za delež Save