Turški delavci na 2. tiru so napovedali stavko. Foto: PU Koper
Turški delavci na 2. tiru so napovedali stavko. Foto: PU Koper

Stavkati bodo začeli 15. februarja na delovnih mestih na gradbiščih drugega tira v vseh izmenah, so sporočili iz Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije, ki deluje v okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Stavkovne zahteve, ki so jih v ponedeljek sprejeli izvršni odbori sindikatov v Sloveniji registriranih družb Yapi Merkezi, YM Construction, Yorpol in Türkcan, so zvišanje osnovnih plač vseh delavcev za 30 odstotkov od 1. februarja, poplačilo vseh nadur od začetka dela na projektu drugi tir, izplačilo dodatka za prevoz na oddaljeno gradbišče, ureditev varnosti in zdravja pri delu, ureditev pogojev bivanja, tudi v povezavi z zaposlovanjem in nastanitvijo novih delavcev, ter plačilo stavke zaradi kršitev delovnopravne zakonodaje in kolektivne pogodbe za dejavnost gradbeništva.

Sindikat slovenske podružnice podjetja Türkcan je tudi sklenil, da vse stavkovne zahteve veljajo tudi za vse tiste delavce, ki jih je na delo napotilo matično podjetje.

"Stavkovni odbori so v času od napovedi do začetka stavke pripravljeni na pogajanja in iskanja sporazumne rešitve nastalega spora," so v sporočilu navedli v sindikatu delavcev gradbenih dejavnosti.

2TDK: Izvajalci del so nam zagotovili, da so že začeli iskati dogovor z delavci

Iz družbe 2TDK so sporočili, da so bili o napovedi stavke že obveščeni in da zahteve delavcev "jemljemo skrajno resno in z vso potrebno skrbnostjo". Kot so zapisali v izjavi za javnost, so takoj, ko so dobili napoved stavke, dali pobudo za sestanek z vodstvi izvajalca gradbenih del in se z njimi srečali. Vodstva izvajalcev del so na današnjem sestanku izpostavila, da so s turškim sindikatom že pričeli z iskanjem rešitev glede zahtev delavcev.

"Družba 2TDK je na sestanku z vodstvi izvajalcev gradbenih del poudarila, da napoved stavke ne sme negativno vplivati na časovnico izvedbe projekta. Z namenom, da izvajalci zagotovijo spoštovanje delovnopravne zakonodaje, smo jih tudi pozvali, da aktivno iščejo sporazumne rešitve nastalega spora," so ob tem še zapisali na 2TDK in poudarili, da kot naročnik od vseh udeleženih na projektu drugi tir zahtevajo spoštovanje tako slovenske delovnopravne zakonodaje kot tudi celotnega slovenskega pravnega reda. So pa izpostavili, da sami ne morejo urejati medsebojnih pravnih razmerij med delodajalci in delojemalci.

"Podpiram zahteve turških delavcev po spoštovanju slovenske zakonodaje."

"Stavko in pravico do stavke podpiram. Ob tem poudarjam, da imajo po zakonu v Sloveniji vsi delavci enake pravice. V praksi pa zaradi večje stopnje podrejenosti in slabše informiranosti tujih delavcev prihaja do kršitev načela enake obravnave. Zato pozdravljam pogum turških delavcev in jih podpiram pri njihovih zahtevah," je sporočil državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan.

Stavko podpira tudi zaradi številnih kršitev, ki jih je zaznal Inšpektorat RS za delo. Ta je v zadnjih dveh letih pri družbi Yapi Merkezi in različnih podizvajalcih opravil več kot 120 inšpekcijskih nadzorov, kjer so bile ugotovljene številne nepravilnosti. Delavcem niso bili ustrezno plačani socialni prispevki. V praksi se ni spoštovalo zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Prav tako jim je bila kršena pravica do ustreznega počitka, plačila nadur in različnih dodatkov, je nanizal državni sekretar.

"Kršitve so neločljivo povezane z neustreznim evidentiranjem delovnega časa"

Kršitve so njegovih besedah neločljivo povezane tudi z neustreznim evidentiranjem delovnega časa in oviranjem inšpekcijskega postopka, saj odgovorni v postopkih niso podali ustreznih evidenc.

Ravno to težavo pa ministrstvo med drugim naslavlja z novim zakonom o evidentiranju delovnega časa, pravi Juvan. Z novim zakonom bo lahko inšpektor v primeru oviranja postopka in skrivanja evidenc delodajalcu naložil sankcijo v obliki elektronskega beleženja delovnega časa. Tako da pričakuje, da bo inšpektorat za delo nova pooblastila uporabil ravno v takšnih primerih.

"Pošteno plačilo za vse opravljeno delo v varnih delovnih pogojih in spoštovanje zakonodaje so civilizacijski minimum. Za vse delavke in delavce," je končal Juvan.

Opozorila društva Delavska svetovalnica

Društvo Delavska svetovalnica je v preteklih mesecih večkrat opozorilo na kršitve pravic delavcev turških izvajalcev del pri projektu drugi tir. Med drugim naj bi opravljali veliko več nadur, kot je dovoljeno, plačanih naj ne bi imeli socialnih prispevkov, nezgode pri delu naj ne bi bile ustrezno prijavljene.

Društvo je zaradi kršitev delovne zakonodaje jeseni napovedalo vložitev kazenskih ovadb zoper Yapi Merkezi in njegovega podizvajalca Türkcan. Yapi Merkezi je konec prejšnjega leta prekinil pogodbo s Türkcanom.

Vlada je januarja sklenila, da se vloge za izdajo in podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tujcem, ki se zaposlijo pri gradnji drugega tira, obravnavajo prednostno. V Yapi Merkeziju so namreč opozarjali, da se ta dovoljenja ne izdajajo dovolj hitro, da bi lahko opravljali delo v pogodbenih rokih.

Delavska svetovalnica je opozarjala, da se skuša s tem težave pomesti pod preprogo, da hoče država privabiti nove delavce v izgradnjo drugega tira, medtem ko se predhodne delavce na tem projektu očitno pošilja nazaj v Turčijo, ne da bi se jim v celoti poravnale njihove terjatve.

Na ministrstvu za infrastrukturo so nasprotno zatrdili, da sta prav hitra obravnava in izdajanje večjega števila delovnih dovoljenj za delo pri projektu ukrep, ki bo preprečil, da bi izvajalec imel motivacijo za nezakonite in etično sporne prakse, ki bi vodile do kršitve pravic delavcev.