Foto: EPA
Foto: EPA

Kot so poudarili v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS), rešitev sledi njihovim večmesečnim prizadevanjem za določitev cenovne zavore za električno energijo po vzoru nekaterih drugih članic EU-ja. "Obenem pa izražamo skrb glede oblikovanja cen električne energije za velika podjetja, ki v omenjeno uredbo niso vključena, zato od vlade pričakujemo ustrezne rešitve tudi za to skupino podjetij," so dodali in opozorili, da zakonska pomoč podjetjem prek javne agencije Spirit Slovenija ni ustrezna rešitev, saj bodo podjetja že pred prejemom pomoči primorana plačevati visoke zneske za električno energijo.

"Zato je treba oblikovati drugačen sistem plačevanja, in sicer tako, da se električna energija plača takrat, ko posamezno podjetje prejme zaprošeno pomoč," so predlagali.

Vlada je uredbo, s katero je omejila cene elektrike za mikro-, mala in srednja podjetja, sprejela v petek na dopisni seji. Najvišjo drobnoprodajno ceno za višjo dnevno tarifo je določila pri 217 evrih za megavatno uro, za nižjo dnevno tarifo pri 155,50 evra in za enotno tarifo pri 195 evrih.

Cenovna kapica bo veljala od 1. januarja do konca junija 2023 za omejeno količino električne energije, in sicer za 90 odstotkov porabe v enakem obdobju leta 2021.

Omejitev drobnoprodajne cene iz uredbe bo veljala ne glede na morebitne predhodno podpisane pogodbe o dobavi za dobave v prvem polletju 2023, ne bo pa veljala za odjemalce, ki imajo za leto 2023 že sklenjene pogodbe o dobavi po cenah, nižjih od cenovnih omejitev v uredbi.