Pomanjkanje delavcev bi lahko blažila tudi obsežnejša in učinkovitejša aktivna politika zaposlovanja. Foto: Pixabay
Pomanjkanje delavcev bi lahko blažila tudi obsežnejša in učinkovitejša aktivna politika zaposlovanja. Foto: Pixabay

"Število zaposlenih, ki je konec leta 2017 preseglo predkrizni vrh, se je lani hitro povečevalo. V razmerah postopnega zmanjševanja števila delovno sposobnega prebivalstva je to vplivalo na povečanje deleža podjetij, ki kljub temu in kljub prilivu tujih delavcev poročajo o pomanjkanju delavcev. Teh podjetij je že okoli polovica," so v najnovejši publikaciji Pomladanska gibanja ugotovili v uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

Pomanjkanje ustreznih kandidatov je glavni dejavnik omejevanja aktivnosti v predelovalnih dejavnostih in pomemben, ne pa glavni, v gradbeništvu in storitvenih dejavnostih. Takšno pomanjkanje se v poslovanju podjetij najpogosteje kaže s povečanim obsegom dela že zaposlenih in zavračanjem naročil. "Nadaljevanje takšnega trenda bi lahko zmanjšalo dolgoročni potencial za gospodarsko rast," so izpostavili.

Umarjeva Pomladanska gibanja. Foto: Umar
Umarjeva Pomladanska gibanja. Foto: Umar

Veliko delovno sposobnih, a neaktivnih
Ob brezposelnih so opozorili na druge delovno sposobne, ki bi lahko prispevali k zapolnitvi vrzeli, a se tudi njihovo število zmanjšuje. "Ocenjujemo, da brezposelne osebe predstavljajo zgolj dve tretjini obsega prostih zmogljivosti na trgu dela. K povečanju števila delovno aktivnih lahko namreč prispeva tudi del delovno sposobne populacije, stare med 15 in 74 let, ki trenutno ni aktiven na trgu dela," so navedli.

Kot so pojasnili, v to skupino sodijo neaktivne osebe, ki so na voljo za delo, vendar ga zaradi izgube motivacije ne iščejo, in neaktivne osebe, ki delo iščejo, vendar ga zaradi različnih razlogov ne morejo takoj sprejeti. K povečanju skupnega števila opravljenih delovnih ur lahko prispevajo tudi zaposleni za krajši delovni čas, zlasti tisti, ki kljub želji ne delajo za polni delovni čas.

V Umarju so ugotovili, da so možnosti povečanja števila delovnih ur že aktivnega prebivalstva vse bolj omejene. "V krizi in prvih letih okrevanja se je delež delovno aktivnih oseb, ki bi želeli delu nameniti več ur, opazno povečal, kar bi lahko med drugim bila posledica zniževanja oz. skromne rasti plač in zaostrenega finančnega položaja drugih oseb v gospodinjstvu," so povzeli. A delež teh oseb se sedaj zmanjšuje.

"Pomanjkanje delavcev bi lahko srednjeročno omilili s povečanjem zaposlenosti mladih in starejših, povečanjem priliva tujih delavcev, ustreznim usposabljanjem ter povečanjem spodbud za delo," so izpostavili. Pomanjkanje delavcev bi lahko blažila tudi obsežnejša in učinkovitejša aktivna politika zaposlovanja, so sklenili v Umarju.