Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Agencija je lani poleti zaradi prepozno priglašene koncentracije družbi United Media, medijski veji skupine United Group, izrekla globo 3,7 milijona evrov. Družba se je zato pritožila na upravno sodišče in uspela. "Sodišče je odločbo odpravilo zaradi bistvenih kršitev določb postopka in vrnilo zadevo agenciji v ponovni postopek," pravijo na sodišču.

"Upravno sodišče je v svoji razsodbi zapisalo, da je AVK upoštevne trge opredelil prestrogo in samovoljno, brez spoštovanja vseh dejstev ‒ tudi tistih, ki jih je upravičeno izpostavil United Media. Napačna opredelitev trga je privedla do napačne odločitve, zato mora AVK postopek ponoviti in sprejeti novo odločitev, ki bo temeljila na popolnem in pravilno ugotovljenem dejanskem stanju," pa so zapisali v družbi Cas Media, hčerinski družbi United Groupa.

Z vložitvijo tožbe je United Media opozoril, da odločitev ni bila v skladu z zakonodajo EU-ja ter da je bila izjemno diskriminatorna in slaba za vse ljubitelje športa v Sloveniji. Družba United Media bo tako še naprej oddajala športne televizijske programe Sportklub.

Enoletna zamuda

Agencija je prekrškovni postopek zoper United Media vodila zaradi prepozne priglasitve koncentracije, ki je nastala s sklenitvijo pogodbe, s katero je podjetje, tedaj imenovano Adria Media, pridobilo 100-odstotni poslovni delež v družbi United Media Distribution, tedaj IKO Balkan, ki je bil lastnik pravic za izdajanje programov Sportklub. Stranka bi morala koncentracijo agenciji priglasiti najpozneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe, a je to storila z več kot enoletno zamudo.