Luka Koper. Foto: BoBo
Luka Koper. Foto: BoBo

"Skupina Luka Koper je v prvem polletju leta 2022 poslovala uspešno in dosegla zelo dobre poslovne rezultate," je v sporočilu ob objavi poročila na spletnih straneh Ljubljanske borze zapisala uprava družbe. Povečanje čistih prihodkov od prodaje so po navedbah družbe povzročili zlasti višji prihodki od skladiščnin, in sicer zaradi podaljšanega časa zadrževanja blaga na skladiščih, ter tudi zvišanje cen in povečan obseg pretovora in dodatnih storitev.

Posledično so porasli dobiček iz poslovanja (EBIT), za 170 odstotkov, na 47,8 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) za 95 odstotkov, na 63,2 milijona evrov, in čisti dobiček za 169 odstotkov na 41,5 milijona evrov. Na višji čisti dobiček so vplivali še višji finančni prihodki in višji rezultati pridruženih družb, pojasnjujejo v družbi.

Ladijski pretovor je z 11,7 milijona ton za 13 odstotkov presegel tistega iz prvega polletja lani.
Med blagovnimi skupinami še vedno prevladujejo zabojniki, čeprav je ta segment močno zaznamovan zaradi nerednih prihodov ladij iz preobremenjenih kitajskih pristanišč, kar vpliva na zamike ustaljenih kopenskih odprem tovora v pristaniščih, pojasnjujejo. Pretovor zabojnikov je porasel za tri odstotke, na 526.500 enot.

Ugoden trend tudi na terminalu avtomobilov, zlasti električnih vozil

Skupina generalnih tovorov je imela 25-odstotno rast, predvsem na račun večjih količin železovih proizvodov in kavčuka. 41-odstotno povečanje pretovora je dosegel terminal tekočih tovorov, medtem ko je bilo v segmentu sipkih in razsutih tovorov za 20 odstotkov več pretovora. Ugoden trend se nadaljuje tudi na terminalu avtomobilov, kjer so v polletju pretovorili 367.332 avtomobilov, kar je 11 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Povečanje je po navedbah družbe še zlasti občutno pri pretovoru električnih vozil.

Luka je letos začela izvajati nekatere večje naložbe na območju zabojniškega terminala, ki predstavljajo nov razvojni cikel te najpomembnejše strateške blagovne skupine. Izdatki za investicije so na ravni skupine v polletju znašali 31,9 milijona evrov oz. šest odstotkov več kot v lanskem obdobju.

Družba Luka Koper je čiste prihodke od prodaje povečala za 36 odstotkov, na 153,5 milijona evrov, EBIT za 169 odstotkov, na 46,9 milijona evrov, in čisti dobiček za 161 odstotkov, na 41,1 milijona evrov.