Foto: EPA
Foto: EPA

V skladu z rebalansom, ki ga je vlada pripravila na začetku jeseni, je za letos predviden presežek odhodkov državnega proračuna nad prihodki v znesku nekaj nad dvema milijardama evrov. Samo v decembru naj bi bilo torej ustvarjenega skoraj 1,5 milijarde evrov primanjkljaja, zaradi česar fiskalni svet že nekaj časa opozarja, da je rebalans nerealen. Prihodkov je v celem letu načrtovanih za 12,5 milijarde evrov, odhodki pa naj bi se ustavili pri 14,6 milijarde evrov, piše v sporočilu za javnost ministrstva za finance.

Sorodna novica Fiskalni svet: Ob pripravi proračunov se oblikuje neupravičeno velik manevrski prostor za porabo

Davkov se je v 11 mesecih steklo v proračun 9,5 milijarde evrov, kar je 13,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Pri tem so se prilivi iz davka na dodano vrednost (DDV) povečali za 14,1 odstotka na 4,3 milijarde evrov. Razlog za tolikšno rast je v zaustavitvi gospodarske aktivnosti in potrošnje prebivalstva v času epidemije covida-19 ter posledičnem učinku zadržane potrošnje v letošnjem letu, so pojasnili na ministrstvu.

Davka od dohodkov pravnih oseb je država do konca novembra pobrala za 1,4 milijarde evrov, kar je 40,8 odstotka več kot lani v enakem obdobju. To rast na ministrstvu pripisujejo boljšemu poslovanju podjetij v tem letu in posledično višjim letošnjim mesečnim akontacijam.
Prilivi od dohodnine so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za 2,4 odstotka in so znašali nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov.

Za 1,3 odstotka več se je v proračun steklo tudi trošarin, in sicer 1,4 milijarde evrov.
Nedavčni prihodki so v 11 mesecih dosegli 701 milijon evrov, kar je 6,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Lani je država prejela 164 milijonov evrov prihodkov iz podeljenih koncesij za radijske frekvence, medtem ko letos tega priliva ne bo.

Iz Evropske unije je Slovenija letos od januarja do novembra prejela dobrih 813 milijonov evrov. To je 5,5 odstotka več kot lani v tem času.

Izdatki za obresti so bili s 642,9 milijona evrov za približno desetino nižji kot pred letom.

Za transferje posameznikom in gospodinjstvom je bilo letos doslej izplačanih 1,7 milijarde evrov, kar je 25,6 odstotka manj kot v 11 mesecih lani. Pri tem so se zaradi manjšega števila brezposelnih za 17,8 odstotka zmanjšali transferji tej skupini ljudi.

Za investicije je bilo iz državnega proračuna v 11 mesecih izplačanih 1,1 milijarde evrov oz. 27,7 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju.