Stopnja brezposelnosti je bila v drugem četrtletju višja med ženskami (5,4-odstotna) kot med moškimi (3,5-odstotna).

Stopnja delovne aktivnosti je bila v drugem trimesečju za 2,9 odstotne točke višja kot v prvem in je znašala 56,1 odstotka. V starostni skupini od 20 do 64 let je bila 76,8-odstotna, kar je bilo po podatkih statistikov za 3,9 odstotne točke več kot v prejšnjem četrtletju.

Število delovno aktivnih je bilo 979.000 in s tem za pet odstotkov višje kot v prejšnjem četrtletju; višje je bilo tako med moškimi kot med ženskami. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem se je zvišalo predvsem število samozaposlenih oseb in oseb, ki so opravljale študentsko delo.

Kot so še navedli na statističnem uradu, je bilo 82 odstotkov delovno aktivnih zaposlenih v delovnem razmerju, približno desetina jih je bilo samozaposlenih, preostali pa so opravljali študentsko delo, druge oblike dela ali so pomagali na družinskih kmetijah oziroma v družinskem podjetju.

Od vseh, ki so bili v drugem četrtletju zaposleni (v delovnem razmerju, prek študentskega servisa in drugih oblik dela), je bilo približno 739.000 zaposlenih za nedoločen čas, 97.000 pa za določen čas. Števili obojih sta bili višji kot v prejšnjem četrtletju, prvih (za nedoločen čas) je bilo za dva odstotka več, drugih (za določen čas) pa za 24 odstotkov več.