Testiranje v koprskem pristanišču bo potekalo v skladu z uredbo o mejnih vrednostih moči signala, zato ne bo imelo nobenega vpliva na okoliške prebivalce.. Foto: Radio Koper
Testiranje v koprskem pristanišču bo potekalo v skladu z uredbo o mejnih vrednostih moči signala, zato ne bo imelo nobenega vpliva na okoliške prebivalce.. Foto: Radio Koper

Podobne rešitve bodo testirali tudi v pristaniščih Hamburg in Pirej. Lokalna skupnost je prejela zahtevo, naj doseže ustavitev testne uporabe te tehnologije.

Na območju koprskega pristanišča nameravajo v prihodnjih treh letih vzpostaviti razvojno-testno omrežje. Kje konkretno, Sebastjan Šik, Luka Koper: "Kontejnerski terminal bo v okviru projekta testno območje, na katerem bodo partnerji preizkušali v praksi rešitve za optimizacijo pristaniških procesov in njihovo večjo učinkovitost, kar se bo odrazilo tudi v zmanjševanju vplivov na okolje, denimo pri energetski učinkovitosti."

Vzpostavljanje omrežij 5G po svetu in tudi v Sloveniji že nekaj časa spremljajo opozorila o učinkih in tveganjih. Krajevna skupnost Koper center je prejela pismo občanke, ki zahteva ustavitev testne ali drugačne uporabe 5G-tehnologije. Predsednik Jadran Čalija nam je dejal, da bo informacije o tem poiskal tako na občini kot v Luki. V pristanišču pravijo, da je bil projekt šele potrjen, izvedba je predvidena konec leta.

V Sloveniji trenutno potekajo testiranja te tehnologije na več omejenih območjih. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve pripravlja javno dražbo frekvenc za mobilne storitve. Od ministrstva za javno upravo je pred kratkim prejela navodilo, naj pripravi tudi novo strategijo upravljanja radiofrekvenčnega spektra. Pri tem bo morala upoštevati različne vidike: tehnološkega, zdravstvenega in okoljskega. Z ministrstva za zdravje sporočajo, da se v času epidemije pojavljajo zavajajoče informacije o povezavi koronavirusa in te tehnologije. Zapisali so še, da do zdaj izvedene raziskave kažejo, da izpostavljenost pod vrednostmi, ki so določene s priporočili, ne povzroča negativnih vplivov na zdravje ljudi.

Gibanje za do človeka prijazno tehnologijo je na začetku leta na protestu v Ljubljani opozorilo, da je Slovenija edina država v Evropi, v kateri še ni potekala javna predstavitev tehnologije 5G. Foto: Reuters
Gibanje za do človeka prijazno tehnologijo je na začetku leta na protestu v Ljubljani opozorilo, da je Slovenija edina država v Evropi, v kateri še ni potekala javna predstavitev tehnologije 5G. Foto: Reuters

Na AKOS smo naslovili nekaj vprašanj.

Telekom Slovenije bo na območju koprskega pristanišča vzpostavil razvojno-testno omrežje 5G. Kdaj je pridobil odločbo za tesno testiranje?

Agencija še ni prejela vloge družbe Telekom Slovenije za območje koprskega pristanišča.

Koliko takih odločb je izdanih v Sloveniji?

Agencija je do zdaj vse skupaj izdala 33 odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za mobilne storitve za namen testiranja. Od teh je trenutno veljavnih 12 odločb.

Kdaj bo AKOS objavil dražbe frekvenc za mobilna omrežja pete generacije (5G)?

Agencija podeljuje frekvence za mobilne tehnologije tehnološko nevtralno. To pomeni, da bodo frekvence podeljene za vse mobilne tehnologije, pri čemer pa se nekatere med njimi lahko uporabljajo tudi za 5G-tehnologijo. Zato agencija poudarja, da je pojmovanje javnega razpisa oziroma dražbe frekvenc za različne mobilne tehnologije napačno naslavljati in povezovati zgolj s 5G-tehnologijo. Agencija je začela pripravo javnega razpisa z javno dražbo, ki bo objavljen predvidoma do konca leta. O vseh postopkih bo agencija redno obveščala javnost, ki bo imela tudi možnost podajanja predlogov in pripomb v okviru javnih posvetov.