Po letih postopnega naraščanja se je obseg državnih pomoči leta 2019 nekoliko zmanjšal, predlani pa je predvsem na račun ukrepov za reševanje gospodarskih posledic covidnih ukrepov zopet narasel. Foto: Shutterstock
Po letih postopnega naraščanja se je obseg državnih pomoči leta 2019 nekoliko zmanjšal, predlani pa je predvsem na račun ukrepov za reševanje gospodarskih posledic covidnih ukrepov zopet narasel. Foto: Shutterstock

Državno pomoč so predstavljali ukrepi, ki so bili selektivni in so bili namenjeni subjektom, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na trgu, ne pa tudi ukrepi, ki so bili namenjeni vsem subjektom v Sloveniji pod enakimi pogoji, fizičnim osebam in javnim storitvam.

Poročilo o državnih pomočeh, ki ga je obravnavala vlada, sicer zajema obdobje od leta 2017 do 2020, vendar so zaradi boljšega pregleda in odziva države na covid-19 vanj vključili tudi podatke iz leta 2021. Delo v letu 2020 in tudi 2021 je temeljilo predvsem na usklajevanju interventnih zakonov in priglasitvi ukrepov pomoči Evropski komisiji, so po seji vlade sporočili s finančnega ministrstva.

Po letih postopnega naraščanja se je obseg državnih pomoči leta 2019 nekoliko zmanjšal, predlani pa spet narasel. V letu 2020 je bilo v Sloveniji izplačanih približno 1,77 milijarde evrov državnih pomoči, od tega približno 1,27 milijarde evrov za reševanje gospodarskih razmer kot posledice izbruha epidemije. Preostalih 501,64 milijona evrov, kar je 29,35 milijona evrov več kot leta 2019, pa je bilo namenjenih drugim kategorijam pomoči.

V zadnjih štirih letih se struktura in razmerje med največjimi kategorijami pomoči v Sloveniji nista bistveno spremenila. Največji delež ohranjajo pomoči za varstvo okolja in energijo, sledijo pomoči za zaposlovanje. Državne pomoči so bile večinoma izplačane kot subvencije, sledijo pa pomoči, ki se dodeljujejo v obliki znižanja prispevkov za socialno varnost ter davčnih oprostitev in izjem. Primerjava z EU-jem kaže, da ima Slovenija primerljiv obseg in strukturo državnih pomoči.