V Luki Koper načrtujejo širitev skladiščnih površin in operativne obale zabojniškega terminala, kar bo dvignilo kapacitete pristanišča. Foto: RTV SLO/Ergyn Zjeci
V Luki Koper načrtujejo širitev skladiščnih površin in operativne obale zabojniškega terminala, kar bo dvignilo kapacitete pristanišča. Foto: RTV SLO/Ergyn Zjeci

"Gre za pomemben mejnik, še posebej ob posledicah pandemije covida-19 in omejitvah pri izvajanju storitev zaradi zaščitnih ukrepov. Zato gredo čestitke uprave družbe vsem sodelavcem z zabojniškega terminala, ki s svojim delom opravičujejo sloves najpomembnejšega zabojniškega terminala v Jadranu," je dosežek komentiral predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel. Prejšnji mesečni rekord je bil postavljen pred natanko tremi leti, marca 2018, ko so v kopru pretovorili nekaj več kot 92.300 zabojniških enot.

V Luki Koper poudarjajo, da nov mejnik prihaja v času, ko se koprski zabojniški terminal, kot tudi sicer celotna pomorska panoga v svetu, spopada z velikimi izzivi, povezanimi s poslovanjem v izrednih zdravstvenih in poslovnih okoliščinah. Kot izpostavljajo, je od septembra 2020 dalje stanje na področju ladijskih prevozov z Daljnega vzhoda na svetovni ravni kaotično. Zaradi povečanih količin blaga iz Azije, zasedenosti azijskih zabojniških terminalov, vplivov pandemije in podnebnih sprememb ladjarji ne zmorejo zagotavljati točnih prihodov ladij glede na dogovorjene urnike. To ima negativne posledice tudi na delovanje kopenske logistike.

"Po eni strani gre za izzive, ki si jih vsi želimo, torej obvladovanje rastočega prometa. Po drugi strani pa se soočamo z velikimi odstopanji od dogovorjenega oz. ustaljenega načina dela in nihanji velikih količin zabojnikov, kar predstavlja velik izziv za terminal, ki mora zagotavljati ne samo svoje nemoteno delovanje, ampak tudi delovanje celotnega logističnega sistema, ki vodi prek Luke Koper," je izpostavil vodja zabojnišekga terminala Gordan Ban.

Podaljšanje pomola in povečanje kapacitet

Nadaljnja rast pretovora zabojnikov in zagotavljanje visoke stopnje produktivnosti bosta sicer odvisna tudi od projekta podaljšanja pomola I. V Luki Koper pojasnjujejo, da bo operativna obala terminala že junija letos daljša za skoraj 100 metrov, sočasno pa se nadaljuje tudi gradnja skladiščnih površin v zaledju operativne obale.

"Gre za najpomembnejši infrastrukturni projekt Luke Koper v zadnjih desetih letih, tako s finančnega kot strateškega vidika. S tem se bo letna kapaciteta terminala povečala na 1,3 milijona zabojniških enot oziroma z dodatnimi izboljšavami na področju procesov dela na poldrugi milijon kontejnerskih enot," je poudaril član uprave Luke Koper Metod Podkrižnik, ki je zadolžen za področje komerciale in operative.