Luka Koper, pristanišče, dvigala, prvi pomol Foto: MMC RTV SLO
Luka Koper, pristanišče, dvigala, prvi pomol Foto: MMC RTV SLO

Glede na preteklo leto je Luka Koper dosegla višje prihodke zaradi višjih cen storitev pretovora, večjega ladijskega pretovora zabojnikov in avtomobilov, večjega obsega storitev polnjenja in praznjenja zabojnikov ter drugih dodatnih storitev na blagu.

Znižali pa so se prihodki iz skladiščnin, in sicer za 17,8 milijona evrov. Kot so zapisali v poslovnem poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze, se je zaradi umiritve razmer na svetovnem logističnem trgu skrajšal čas zadrževanja zabojnikov v skladišču.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v devetih mesecih znašal 51,6 milijona evrov in bil na letni ravni nižji za 22 odstotkov. Na padec je vplival tudi dvig stroškov kot posledica inflacijskih pritiskov, rasti števila zaposlenih in spremenjene strukture posla, so pojasnili.

V prvih devetih mesecih so imeli večji pretovor obeh strateških blagovnih skupin. Pretovorjeno je bilo 812.000 zabojnikov, kar je za štiri odstotke več kot v letu 2022, in 692.600 avtomobilov, kar je za 22 odstotkov več kot v primerljivem obdobju leta 2022. Skupni ladijski pretovor, merjen v tonah, je bil medletno nižji za štiri odstotke.

Kot so poudarili, so v prvem devetmesečju vsi finančni kazalniki presegli načrtovane kazalnike obdobja. Čisti prihodki od prodaje so bili višji od načrtovanih za osem odstotkov oziroma prihodki iz skladiščnin so presegli načrtovane za 38 odstotkov, EBIT pa je bil višji za 92 odstotkov.

Glede na načrt so dosegli 27 odstotkov večji pretovor avtomobilov, pretovor zabojnikov pa je za načrtom zaostal za odstotek. Skupen ladijski pretovor, merjen v tonah, je bil za tri odstotke nižji od načrtovanih količin.

Družba Luka Koper je dobila v devetih mesecih 231,2 milijona prihodkov od prodaje, kar je podobno kot v primerljivem lanskem obdobju, čisti dobiček pa je bil s 45,8 milijona evrov nižji za 21 odstotkov.

Razmere v logistiki na svetovni ravni ostajajo zahtevne

Po navedbah Luke je bil začetek leta z vidika gospodarskega okrevanja obetaven. Razmere na energetskih trgih so se umirile, cene energije so padle. Ponovno se je odprl kitajski trg, a se je svetovna gospodarska rast z leti umirila. Okrepil se je vpliv strožje denarne politike, zaupanje podjetij in potrošnikov se je obrnilo, so strnili poslovno okolje.

Čeprav so mednarodne institucije predvidele krepitev gospodarskih dejavnosti v drugi polovici leta, je bilo okrevanje v drugem in tretjem četrtletju počasnejše od predvidenega, so še zapisali. Napovedi do konca leta predvidevajo počasno in neenakomerno rast ter nadaljevanje trenda padanja cen energije.

Razmere v logistiki na svetovni ravni ostajajo zapletene. Prihodi kontejnerskih ladij tako na neposrednih povezavah z Daljnim vzhodom kakor tudi s pristanišči v Sredozemlju so občasno še vedno netočni, kontejnerske voznine so nadalje v upadanju.

Ladjarji za zadnje mesece leta napovedujejo okrnjene servise na relaciji Daljni vzhod–Evropa, saj nameravajo zmanjšati zmogljivost ladijskega prostora. Pristanišča v Evropi se še vedno spopadajo predvsem z veliko zasičenostjo terminalov za pretovor avtomobilov.

Morebitno zaostrovanje spopadov na Bližnjem vzhodu medtem predstavlja dodatno tveganje glede logističnih rešitev za blagovne tokove, ki se prevažajo skozi Sueški prekop, so poudarili v Luki Koper.

Nove naložbe

Med naložbami v prvih devetih mesecih so v Luki navedli ureditev skladiščnih površin na območju kasete 5A ter gradnjo novih priklopnih mest za reefer kontejnerje. Do konca leta 2023 bosta predvidoma zaključeni še dve večji naložbi, in sicer gradnja novega zunanjega kamionskega terminala ob serminskem vhodu ter posodobitev sistema hlajenja in gašenja na rezervoarjih za metanol.

Potekajo tudi javna naročila za izvedbo naložb, kot so gradnja 12. veza, skladišča 54 in sončnih elektrarn ter poglabljanje morskega dna in testno premeščanje morskega sedimenta.

Luka je objavila tudi oceno poslovanja v celotnem letu 2023 in poslovni načrt za 2024. Prihodki od prodaje naj bi letos znašali 302,8 milijona evrov, kar bi bilo tri odstotke manj kot lani, čisti dobiček pa naj bi se ustavil pri 45,1 milijona evrov, kar bi bilo 39 odstotkov manj kot lani.

Prihodki skupine naj bi se prihodnje leto ustavili pri 324,5 milijona evrov, kar bi glede na napoved za letos predstavljalo sedemodstotno rast. K višjim prihodkom bosta pripomogla predvidena rast pretovora in rast prodajnih cen, so zapisali. Čisti poslovni izid skupine Luke Koper naj bi bil leta 2024 za sedem odstotkov višji od ocene za letos.

Osrednji naložbeni projekti v 2024 bodo vezani na nadaljevanje dejavnosti za povečevanje zmogljivosti kontejnerskega terminala, gradnjo dodatnih odprtih skladiščnih površin za pretovor avtomobilov, povečanje skladiščnih zmogljivosti za pretovor generalnega blaga, ureditev novega potniškega terminala, postavitev sončnih elektrarn na strehah obstoječih skladišč, gradnjo gasilskega doma in nabavo opreme.

Za projekte s področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti bo skupina namenila 21 milijonov evrov, kar predstavlja 32 odstotkov vseh načrtovanih naložb, so zapisali.

Lukin strateški poslovni načrt do leta 2025 medtem predvideva, da bodo leta 2025 prihodki od prodaje znašali 279,4 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pa 47,8 milijona evrov.