Foto: BoBo
Foto: BoBo

Komisija, ki jo sestavljajo predstavniki javnosti, občinske uprave, občinskega sveta in Melamina, je bila ustanovljena kmalu po nesreči, v torek pa se je sešla tretjič. Vodja komisije Antun Gašparac, sicer poveljnik kočevske civilne zaščite, je navedel, da so se seznanili z dosedanjim potekom sanacije in iskanjem nove lokacije. Med drugim so ugotovili, da so v podjetju do zdaj odstranili več kot 99 odstotkov poškodovane opreme in da so z mesta nesreče odstranjene vse nevarne in vnetljive snovi. Znova je urejeno odvajanje meteornih vod in fekalij.

V podjetju so po besedah Gašparca do zdaj vzpostavili manjši del proizvodnje, okoli petino. "Trenutno obratujejo kotlovnica na biomaso, obutvena in lesna industrija ter okoli pet odstotkov kemijske industrije," je povzel stanje. V načrtu je, da septembra zaženejo še dodaten del proizvodnje in tako tovarno "pripeljejo do točke, da bi lahko preživela na trgu".

Že vse od začetka sanacije se pojavljajo tudi razmišljanja, da bi del proizvodnje preselili drugam, zunaj mesta, za kar iščejo primerno lokacijo. V ta namen je po besedah Gašparca trenutno v izdelavi študija variant za več lokacij. Hkrati pripravljajo idejno zasnovo tovarne, ki bi bila umeščena na novo lokacijo.

"Pri tem bi na obstoječi lokaciji verjetno ostali uprava, laboratoriji in komerciala, proizvodnja, povezana z nevarnimi snovmi, pa bi bila preseljena na novo lokacijo," je povedal Gašparac.

Kot najprimernejša se je do zdaj neuradno omenjala lokacija ob železniški progi med Lipovcem v občini Ribnica in Gornjimi Ložinami v občini Kočevje, a je o primernosti oz. neprimernosti posamezne lokacije po besedah Gašparca še prezgodaj govoriti. Šele študija variant bo presojala, katera od lokacij je najprimernejša, lahko pa bodo tudi vse ocenjene kot neprimerne, pravi.

Poleg omenjene lokacije se kot mogoče omenjajo še Mala Gora, Kočevska Reka blizu podjetja Snežnik in kočevska industrijska cona za podjetjem Yaskawa.

Komisija se bo naslednjič sešla čez okoli mesec dni.