Foto: BoBo
Foto: BoBo

Nov plačni model temelji na načelu "enka je minimalka", po katerem bodo najnižje osnovne plače po tarifni prilogi kolektivne pogodbe določene najmanj v višini trenutno veljavne minimalne plače, so po podpisu aneksa sporočili iz Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam.

Zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih se bodo v prihodnje usklajevali z letnimi krogi pogajanj, če do dogovora ne bi prišlo, pa aneks zagotavlja uskladitev zneskov najmanj za 50 odstotkov inflacije preteklega leta. Prvi krog pogajanj in prva uskladitev se bosta izvedla leta 2024.

Prva kolektivna pogodba dejavnosti, ki dodatke določa v zneskih

Dogovorili so se tudi o spremembah glede dodatkov. Po novem bo kolektivna pogodba po pojasnilih Pergama urejala minimalni nabor dodatkov za manj ugodni delovni čas, glede katerih zakon o delovnih razmerjih določa, da se njihova višina določa s kolektivno pogodbo dejavnosti. Njihova višina bo kot minimalni standard po novem določena v nominalnih zneskih, in ne več v odstotku od osnovne plače.

Po vedenju Pergama gre za prvo kolektivno pogodbo dejavnosti, ki je uporabila to možnost in dodatke določila v zneskih v evrih namesto v odstotkih od osnovne plače.

Ključni element dogovora in tudi najtrši oreh v pogajanjih je bil po pojasnilih sindikata dodatek za delovno dobo. Dogovorili so se, da se za obstoječe zaposlene ohranja doseženi dodatek do trenutka prehoda na nov režim v nominalnem znesku, na novo natečeni dodatek pa bo znašal najmanj 0,25 odstotka od osnovne plače za vsako leto dela pri zadnjem delodajalcu po prehodu na nov režim.

Upajo, da so s tem začrtali novo smer v kolektivnih pogodbah

Prehod na nov plačni režim bo uveden pri posamičnem delodajalcu s prehodnim obdobjem, vendar najpozneje s 1. januarjem 2027, so še zapisali v Pergamu.

"Čeprav so bila pogajanja dolgotrajna, naporna in so terjala veliko strokovnega dela obeh pogajalskih skupin, v Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam in Sindikatu papirne dejavnosti Slovenije ocenjujemo, da je kompromis, ki je bil dosežen, prelomen v smislu določanja realne cene dela v zasebnem sektorju," so poudarili.

Verjamejo, da je doseženi dogovor tudi okrepil zaupanje med socialnimi partnerji v panogi, in računajo, da bo v tem duhu potekal tudi socialni dialog na ravni podjetij.

Predsednik Pergama Jakob Počivavšek je dejal, da želijo z dvigom najnižje osnovne plače v papirni dejavnosti na raven minimalne plače začrtati novo smer v kolektivnih pogodbah v gospodarstvu, ki bo temeljila na realni ceni dela in s katero bodo tarifne priloge kolektivnih pogodb dejavnosti ponovno postale bolj relevantne, kot so bile doslej.

Zadovoljne so vse strani

Aneks h kolektivni pogodbi so na Dnevih Slovenskega papirništva podpisali Pergam, Sindikat papirne dejavnosti Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) - združenje papirne in papirnopredelovalne industrije ter Združenje delodajalcev Slovenije - sekcija za les in papir.

Po besedah glavnega izvršnega direktorja GZS-ja Mitje Gorenščka je današnji podpis aneksa primer dobre prakse. "Dokazuje zrelost in sposobnost socialnih partnerjev, da se dogovarjata in dogovorita," so Gorenščka povzeli na GZS-ju. Po njegovih besedah napoveduje tudi svež veter v kolektivnem dogovarjanju, v katerem bosta socialna partnerja sama opredeljevala in določala svoje mikroposlovno okolje tudi v prihodnosti, država pa bo morala dogovorjeno zgolj umestiti v zakonsko regulativo.

"Usklajena vsebina aneksa pošteno vrednoti delo sodelavcev, odraža pristop zaupanja vrednih delodajalcev in je z vzornim spoštovanjem vseh pogodbenih strani gotovo v ponos kolektivnemu dogovarjanju," pa je dodala vodja pogajalske skupine delodajalcev Mateja Kajzba.

Podpis je pozdravil tudi generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Miro Smrekar. Kolektivne pogodbe so po njegovih besedah kazalnik pravega zaupanja med obema socialnima partnerja, saj so dogovor, ki ni vsiljen nobeni od strani. "Na to kaže tudi razumevanje obeh partnerjev, da je za tovrstne spremembe potreben tudi čas, kar izkazuje s prehodnim obdobjem do leta 2028 za uveljavitev sprememb," je dodal.