Skupina Petrol ima v lasti skoraj 600 bencinskih servisov in zaposluje nekaj manj kot 6000 ljudi. Foto: BoBo
Skupina Petrol ima v lasti skoraj 600 bencinskih servisov in zaposluje nekaj manj kot 6000 ljudi. Foto: BoBo

Dobiček iz poslovanja je dosegel 24,1 milijona evrov oz. 29 odstotkov manj kot v istem obdobju lani, EBITDA pa 49,2 milijona evrov, kar je 17 odstotkov manj. Dobri rezultati na področjih prodaje trgovskega blaga in energetskih rešitev skupaj z bistveno nižjimi stroški poslovanja niso v celoti nadomestili izgub, povzročenih zaradi regulacij cen energentov. Poleg stroškovnih ukrepov so bila manjša tudi investicijska vlaganja, še posebej investicije, povezane z energetsko tranzicijo, so opozorili v družbi.

Do padca prihodkov je prišlo predvsem zaradi nižjih prodajnih cen energentov na spot in terminskih trgih, so pojasnili v Petrolu, ki ima na ravni skupine v lasti 594 bencinskih servisov. S prodajo trgovskega blaga in storitev so ustvarili 138 milijonov evrov prihodkov, kar je 17 odstotkov več kot v istem obdobju lani, pri čemer večino dosežene rasti pripisujejo dobremu poslovanju na tujih trgih. Prodali so tudi 5,7 TWh zemeljskega plina, 3,1 TWh elektrike in 62.100 MWh toplotne energije.

Opozorila o tem, da regulacija cen zavira rast in razvoj

Matična družba Petrol je v prvih treh mesecih ustvarila 17,2 milijona evrov dobička iz poslovanja in 10,3 milijona evrov čistega dobička. Prihodki so nanesli dobro milijardo evrov.
"V Sloveniji imamo regulacijo cen, ki marže na nekatere naftne derivate postavlja na nesprejemljivo nizko raven, ki je obenem daleč najnižja v EU-ju. Tako določena regulirana marža ne zadošča za pokrivanje stroškov rednega poslovanja z gorivi in derivati ter posledično ogroža prilagajanje zahtevam evropskega zelenega dogovora," je ob objavi četrtletnih poslovnih rezultatov poudaril predsednik uprave družbe Petrol Sašo Berger.

Nadaljevanje trenutne regulacije cen energentov, brez upoštevanja tržnih razmer ter sedanjih in prihodnjih stroškov energetske tranzicije, po njegovih besedah močno otežuje njihovo sposobnost izpolnjevanja strateških ciljev in investiranja v razvojne projekte energetske tranzicije. "S tem se ne nazadnje ogroža tudi izpolnjevanje nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Potrebujemo takojšnjo prilagoditev maržne politike," so Bergerja povzeli v sporočilu, ki so ga objavili na spletnih straneh Ljubljanske borze.

V Petrolu so kritični do predloga nove vladne uredbe, ki je trenutno v javni obravnavi in ne predvideva spremembe najvišje dovoljene marže, obenem pa, kot so zapisali, z dodatnimi spremembami v smislu periodičnosti izračunavanja drobnoprodajne cene predvideva dodatne operativne stroške ter z logističnimi tveganji ogroža redno oskrbo z nafto in naftnimi derivati.

"Ukrep skupino Petrol, ki je ena najpomembnejših energetskih skupin v regiji, zavira pri organski rasti in konkurenčnem razvoju na širšem regijskem območju. Zato takšna politika ne more biti niti v interesu družbe niti v interesu države kot največjega posamičnega lastnika," je dejal Berger. V Petrolu vlado pozivajo k ponovni proučitvi smiselnosti ukrepa in pozivajo k mehanizmu oblikovanja cen, ki bo vključeval celovito obravnavo vplivov vzdolž nabavno-prodajne verige.

Za letošnje leto skupina Petrol, ki na ravni skupine zaposluje 5963 ljudi, načrtuje za 5,8 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kosmati poslovni izid 705,6 milijona evrov, EBITDA 304,6 milijona evrov in čisti dobiček 156,5 milijona evrov. A kot so poudarili, "nepremišljeni posegi regulatorjev v cenovno politiko lahko povzročijo odstopanje poslovnih rezultatov ob koncu leta od zastavljenih ciljev, ki bi jih sicer v normalnem poslovnem okolju do konca leta še vedno lahko dosegli".