Pokojninska blagajna je v zadnjega pol leta zabeležila presežek. Foto: BoBo
Pokojninska blagajna je v zadnjega pol leta zabeležila presežek. Foto: BoBo
evro
Predstavnica delodajalcev v svetu zavoda Tatjana Čerin je v razpravi izpostavila podatek iz polletnega poročila, da bo po oceni delež davkov in prispevkov v strukturi skupnih prihodkov najvišji od leta 1996. Glede na to se ji zdi nerazumen ukrep iz koalicijske pogodbe, po katerem bi se prispevna stopnja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jo plačujejo delodajalci, dvignila. Foto: BoBo

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) na podlagi ugodnejše pomladanske napovedi gospodarskih gibanj in nižje rasti števila upokojencev ocenjuje, da bodo letos skupni prihodki in odhodki izravnani v višini 5,312 milijarde evrov, kar je 39,5 milijona evrov manj od načrtovanega. Še zlasti se gospodarska rast v državi pozna pri prihodkih, je na seji dejal namestnik generalnega direktorja zavoda David Klarič. Po oceni bodo sredstva iz prispevkov za socialno varnost letos namreč kar 2,7 odstotka višja od načrtovanih.

Predvsem zaradi višjih davčnih prihodkov v primerjavi z načrtovanimi je ocenjeno, da bodo sredstva iz državnega proračuna za kritje razlike med prihodki in odhodki zavoda letos za 9,9 odstotka oziroma 95 milijonov evrov nižja od načrtovanih v finančnem načrtu za letos in bodo znašala 865,6 milijona evrov.

Starostni upokojenci
Za pokojnine je bilo v prvem polletju letos izplačanih 2,2 milijarde evrov oziroma 49,4 odstotka načrtovanega zneska. Pri tem so bila od načrtovanih nižja predvsem sredstva za starostne pokojnine, saj se je povprečno število starostnih upokojencev povečalo le za 1,4 odstotka. To je 0,9 odstotne točke manj od stopnje rasti, predvidene za letos. Starostnih upokojencev je bilo junija sicer 444.384.

Glede na manjšo rast števila starostnih upokojencev od pričakovane zavod, ki je v finančnem načrtu za letos predvidel 2,3-odstotno rast, ocenjuje, da bo povečanje letos le 1,6-odstotno.

Zapadlih neplačanih prispevkov je bilo konec junija 238 milijonov evrov, kar je v primerjavi s koncem leta 2017 5,7 odstotka oz. dobrih 14 milijonov evrov manj, je še povedal Klarič.

Ni razlogov za dvig prispevne stopnje
Predstavnica delodajalcev v svetu zavoda Tatjana Čerin je v razpravi izpostavila podatek iz polletnega poročila, da bo po oceni delež davkov in prispevkov v strukturi skupnih prihodkov najvišji od leta 1996. "Tako smo res lahko optimistični," je dejala. Glede na to se ji zdi nerazumen ukrep iz koalicijske pogodbe, po katerem bi se prispevna stopnja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jo plačujejo delodajalci, dvignila.

Predstavnica upokojencev v svetu Anka Tominšek pa je ob ugodnejših trendih na pokojninskem področju pozvala k razmisleku o valorizaciji dodatka za pomoč in postrežbo ter invalidnine za poškodbo pri delu.