Na začetku tega leta je bilo 1.003.000 delovno aktivnih ljudi. Foto: Pixabay
Na začetku tega leta je bilo 1.003.000 delovno aktivnih ljudi. Foto: Pixabay

"V zadnjem obdobju tako v registrskih kot anketnih virih zaznavamo rast števila delovno aktivnih," so zapisali na Sursu. Večje število delovno aktivnih so pred tem zaznali samo še v tretjem četrtletju leta 2008.

V prvih štirih mesecih letošnjega leta je bilo brezposelnih za 2,8 odstotka več kot v zadnjem četrtletju 2023 in za 5,9 odstotka manj kot v prvem četrtletju lani. Med njimi je bilo 48 odstotkov moških in 52 odstotkov žensk. V primerjavi z lanskim zadnjim četrtletjem se je število brezposelnih med moškimi zmanjšalo za 4,7 odstotka, medtem ko je med ženskami naraslo za nekaj več kot desetino (11 odstotkov).

Stopnja brezposelnosti se od zadnjega četrtletja 2022 giblje pod štirimi odstotki.

Stopnja delovne aktivnosti še naprej raste. V prvem četrtletju letos je stopnja delovne aktivnosti med vsemi delovno sposobnimi prebivalci znašala 57 odstotkov. To je bilo za 0,3 odstotne točke več kot v prejšnjem četrtletju in za 1,4 odstotne točke več kot v istem obdobju lani.

Stopnja delovne aktivnosti (20–64 let). Foto: Surs
Stopnja delovne aktivnosti (20–64 let). Foto: Surs

Narašča delež prekarnega dela

Med delovno aktivnimi prebivalci je bilo 85,7 odstotka zaposlenih in 12,5 odstotka samozaposlenih, 1,7 odstotka pa jih je pomagalo na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju. V primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta se je število zaposlenih povečalo za 2,4 odstotka, samozaposlenih pa za 7,0 odstotka.

Prekarno delo je opravljalo 63.000 delovno aktivnih. To je bilo za 34 odstotkov več kot v prejšnjem četrtletju in za 18 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Delež prekarnega dela med delovno aktivnimi je znašal 6,3 odstotka ter se je prav tako dvignil v primerjavi s četrtletjem prej (za 1,5 odstotne točke) in istim obdobjem lani (za 0,8 odstotne točke).

Skoraj polovico prekarnega dela je predstavljalo študentsko delo (48 %), sledili so agencijsko delo (29 %), samozaposleni, ki ne zaposlujejo in večinoma delajo za eno stranko (16 %), ter neprostovoljno zaposleni za krajši delovni čas, torej tisti, ki ne morejo najti dela za polni delovni čas (8 %).