Prva nadzornica Telekoma Slovenije je postala Barbara Kürner Čad. Foto: BoBo

V skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju so nadzorniki na predlog sveta delavcev družbe za članico uprave oz. delavsko direktorico imenovali Špelo Fortin. Fortinova, ki je zaposlena v strateški poslovni enoti množični trg, bo štiriletni mandat nastopila 14. septembra, so še navedli.

V nadzornem svetu so poleg omenjenih še Bernarda Babič, Dimitrij Marjanović, Igor Rozman in Barbara Cerovšek Zupančič kot predstavniki kapitala ter Dušan Pišek in Jana Žižek Kuhar kot predstavnika zaposlenih.

Rozman in Cerovšek Zupančičeva sta bila v nadzorni svet imenovana na skupščini konec avgusta. Njuno imenovanje je bilo potrebno zaradi odstopov Ljubomirja Rajšića in nekdanje predsednice uprave Slovenskega državnega holdinga Lidije Glavina.