V avtomobilskem proizvajalcu Revoz bo letošnji poletni kolektivni dopust trajal od 1. do 15. avgusta, so STA povedali v družbi, kjer je proizvodnja sicer zadnji dve leti zmanjšana.

"V Revozu trenutno izdelamo 326 vozil na dan. Do občutnega zmanjšanja je prišlo v zadnjih dveh letih – s treh izmen in proizvodnje več kot 900 vozil na dan na trenutno eno izmeno. To pomeni, da zdaj obratujemo z dobro tretjino svoje proizvodne zmogljivosti in na tej ravni naj bi ostalo do preklica," so dejali.

Največja težava, s katero se spopadajo, je kriza na področju oskrbe z deli – predvsem elektronskimi. Ta naj bi se sicer nadaljevala tudi v drugi polovici letošnjega leta, a v manjšem obsegu, pričakujejo.

V tovarni zdravil Krka imajo kolektivni dopust v prvi polovici avgusta in traja 14 koledarskih dni. Na kolektivnem dopustu so vsi zaposleni, razen tistih, katerih prisotnost na delovnem mestu je v dneh kolektivnega dopusta nujna. To so predvsem službe, ki izvajajo različna vzdrževalna in servisna dela, ter sodelavci, ki se ukvarjajo s prodajo izdelkov, so STA povedali v družbi.

"Odločitev za kolektivni dopust je bila sprejeta že pred desetletjem. Ključni razlog zanjo pa je potreba, da se v podjetju opravijo dela, ki zahtevajo ustavitev delovnega procesa. Termin je izbran premišljeno, saj so v tem času v glavnem na dopustu tudi poslovni partnerji," dodajajo v novomeškem farmacevtu.

V farmacevtski družbi Lek kolektivni dopust vsako leto načrtujejo skladno z delovnim koledarjem (poleti ter med božičem in novim letom), in sicer različno po lokacijah, predvsem v proizvodnji. Kot so povedali za STA, se prilagajajo potrebam delovnega procesa oz. naročilom. "Med dopustom imajo zaposleni možnost, da se odpočijejo, naberejo novih moči in preživijo več časa z družino," so dodali.

V Leku v času kolektivnih dopustov opravijo nekatera redna predpisana vzdrževalna in naložbena dela, ki jih ne morejo izvesti med redno proizvodnjo, saj je treba ustaviti in testirati posamezne sisteme, ki jim zagotavljajo ustrezne pogoje za proizvodnjo. Prav tako so v tem času načrtovana čiščenja v proizvodnji, ki bi drugače motila redne proizvodne dejavnosti.

"Ta dela se ne izvajajo hkrati na vseh lokacijah, in ker so letni kolektivni dopusti naših proizvodnih lokacij vezani na vzdrževalna in naložbena dela, so termini kolektivnih dopustov glede na proizvodno lokacijo različni – največkrat so kolektivni dopusti v zadnjem tednu julija in prvem tednu avgusta," so pojasnili v Leku.

Tudi v družbah Skupine SIJ poletne mesece tradicionalno izkoristijo za redna vzdrževalna in posodobitvena dela (remonte) ter dela, povezana z večjimi naložbenimi projekti. Remonti se v juliju in avgustu izvajajo postopoma po posameznih obratih oziroma programih in takrat delavci izkoristijo kolektivni dopust.

"Kolektivni dopusti so seveda skrbno načrtovani tako, da lahko tudi v obdobju remontov poskrbimo za naše kupce," so za STA dodali v jeklarski skupini.

V Skupini Talum imajo kolektivni dopust v poletnih mesecih v tistih poslovnih enotah, kjer proizvodni proces to dopušča. Kot so povedali za STA, so letos na dvotedenskem kolektivnem dopustu sodelavci treh enot – dve enoti sta dopust začeli 25. julija, tretja ga bo 2. avgusta.

"V tem času sodelavci iz drugih enot v proizvodnih procesih opravijo redne letne remonte in vzdrževalna dela. Preostali del proizvodnega procesa teče neprekinjeno," so pojasnili v proizvajalcu aluminija iz Kidričevega.