Foto: BoBo
Foto: BoBo

V UKC Ljubljana primanjkuje 163 zdravnikov oziroma toliko kot jih dela v manjši bolnišnici. Zavod za zaposlovanje bo prek zaposlitvenih dogodkov iskal zdravnike v Bolgariji, ta teden so bili v Črni gori, kjer je bilo med drugim veliko zanimanja kadrov s področja zdravstva in socialne oskrbe za delo v Sloveniji.

Ko bodo urejene formalnosti, pa je v socialni negi pričakovati zaposlovanje državljanov s Filipinov. Podpis memoranduma med Slovenijo in Filipini o sodelovanju na področju dela je predviden za začetek aprila, a preteklo bo vsaj še leto dni, da bodo filipinski delavci postali del slovenskega trga dela. Zaposlovali naj bi se v socialnem varstvu. "V poklicih, kjer ni neposrednega stika z oskrbovanci, saj imamo v začetku jezikovno bariero. A imamo veliko poklicev, kjer ni neposrednega stika z uporabniki," je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Igor Feketija. Trenutno formalna pot za zaposlovanje Filipincev pri nas še ne obstaja.

Da se ne bi ponovile zgodbe o izkoriščanju tujcev, morata državi skleniti socialni sporazum in sporazum o zaposlovanju. Svoj del naloge morajo opraviti tudi delodajalci. "Delodajalcem moramo povedati, da si ne smemo in ne moremo privoščiti kršitev pravic delavcev. Tudi na Filipine bi zaokrožila zgodba, če se bo z delavci ravnalo grdo in bo konec," je dejala generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc.

Izjemno pomembno bo tudi, kako bo družba sprejela tujo delovno silo in kako se bodo tujci vključili v novo okolje.