Vasle izvoz vidi kot generator rasti tudi v letošnjem letu. Foto: BoBo
Vasle izvoz vidi kot generator rasti tudi v letošnjem letu. Foto: BoBo

Po pričakovanjih Umarja se bo letos gospodarska dejavnost nadaljevala, motorji rasti pa bodo isti kot lani. Izvoz bo še naprej ključni dejavnik rasti, bo pa njegova rast nekoliko nižja kot lani, ko je dosegla 6,3 odstotka, in bo znašala od pet do šest odstotkov, ocenjujejo na uradu.
Nadaljevala se bosta tudi rast naložb in rast porabe prebivalstva. Zadnja bo rastla hitreje kot lani, a bo njen prispevek h gospodarski rasti še vedno nizek. Poraba države bo medtem še naprej upadala, je pojasnil Vasle na posvetu delodajalcev v Sori pri Medvodah.

Vasle za letos pričakuje tudi obrat na trgu dela, in sicer v vseh dejavnostih, boljše razmere je pričakovati tudi na finančnih trgih. Ob tem pa je opozoril, da je prav finančni segment tisti, ki preprečuje večjo gospodarsko rast v Sloveniji. Po izjemno dragi sanaciji bank te še vedno ne posojajo podjetjem v potrebnem obsegu.

Zlasti bo treba povečati produktivnost
Za izboljšanje gospodarske rasti v prihodnje pa bo po Vasletovih besedah treba predvsem zmanjšati stroške dela, ki sicer upadajo, a bo treba to dinamiko ohraniti. V zvezi s tem je izpostavil predvsem nujnost povečanja produktivnosti. Znova je opozoril tudi na starajoče se prebivalstvo in luknjo v pokojninski blagajni, ki se krije iz proračuna.