Za slovenska zdravilišča je bila jesen izvrstna. Foto: BoBo
Za slovenska zdravilišča je bila jesen izvrstna. Foto: BoBo

desetih glavnih trgov.

Po podatkih Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč so tuji gostje samo oktobra in novembra ustvarili za 16,4 odstotka več prihodov ter 13,7 odstotka več prenočitev. Domači gostje so ustvarili odstotek manj prihodov, toda slaba dva odstotka več prenočitev.

Avstrijski gostje so ustvarili za 11 odstotkov več prihodov, italijanski za 15 odstotkov, gostje iz Rusije za 21 odstotkov, iz Nemčije za 12 odstotkov, iz Hrvaške za 16 odstotkov, iz Srbije pa kar za 50 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju. Gostje z omenjenih šestih trgov predstavljajo 85 odstotkov vse tujih ustvarjenih prenočitev.

Raste število domačih in tujih gostov
Tudi v 11 mesecih leta so podatki spodbudni, saj se je število prenočitev in prihodov tujih gostov povečalo za več kot pet odstotkov. V zdraviliščih so našteli 287.500 tujih gostov, ki so ustvarili 1,13 milijona prenočitev oz. za 44,4 odstotka vseh prenočitev.

Domačih gostov je bilo v tem obdobju za odstotek več, ustvarili pa so 1,41 milijona prenočitev oz. za 1,6 odstotka prenočitev več. Skupaj so slovenska zdravilišča gostila 645.600 gostov, kar je za 2,8 odstotka več. Skupno število prenočitev je doseglo 2,54 milijona oziroma za 3,1 odstotka več kot lani.

Dobre številke na Skupnosti slovenskih naravnih med drugim pripisujejo kreativnemu ustvarjanju programov in čedalje večji vlogi spleta in digitalnega trženja.