Za dogodke, ki so posledica podnebnih sprememb, je značilno predvsem to, da se pojavljajo na neobičajnih krajih ali v neobičajnih časovnih obdobjih. Foto: BoBo
Za dogodke, ki so posledica podnebnih sprememb, je značilno predvsem to, da se pojavljajo na neobičajnih krajih ali v neobičajnih časovnih obdobjih. Foto: BoBo

V Zavarovalnici Triglav so spomnili, da so tovrstni naravni pojavi nekaj običajnega in ni mogoče z gotovostjo trditi, da so zgolj posledica podnebnih sprememb. Poudarjajo pa, da imajo lahko ti dogodki pomembne finančne učinke na gospodarstvo države, saj neposredno vplivajo na posameznike in podjetja.

Za dogodke, ki so posledica podnebnih sprememb, je značilno predvsem to, da se pojavljajo na neobičajnih krajih ali v neobičajnih časovnih obdobjih, kot so suše, kjer jih nikoli prej ni bilo, zmrzal na začetku junija ali poplave sredi decembra, so poudarili v Zavarovalnici Triglav. Zato gre še pogosteje za dogodke, ki jih zavarovanec ne vključi v zavarovalno pogodbo.

Premije za obravnavana zavarovanja se sicer razlikujejo glede na panogo, s katero se podjetje ukvarja, vrsto zgradb, velikost, v primeru poplav je odvisna tudi od lokacije, zato je lahko razpon zavarovalne premije precejšen, so pojasnili v Zavarovalnici Triglav.

Podčrtali so tudi trend naraščanja števila naravnih nesreč, ki so odraz podnebnih sprememb, in posledično obseg škode ter slabo premišljene posege človeka v naravni prostor. Zaradi svetovnega gospodarskega razvoja, rasti prebivalstva in večje koncentracije premoženja na izpostavljenih območjih se povečujejo tudi gospodarske posledice.

Pri tem igra zavarovalniška industrija ključno vlogo v smeri zmanjševanja posledic podnebnih sprememb. Pričakovanja podnebnih sprememb poskuša namreč ustrezno vgraditi v produkte na način, da finančno ublažijo posledice naravnih nesreč, obenem pa so poslovno vzdržni in zanimivi za stranke. Hkrati spodbuja preventivne ukrepe, kot sta na primer uporaba protitočnih mrež in uporaba protipoplavne zaščite, so dodali.

Prenizke zavarovalne vsote
V zavarovalnici Adriatic Slovenica pa so povedali, da ponujajo različne oblike zavarovanj, ki krijejo nevarnosti, ki izvirajo iz naravnega okolja. "Tako npr. v okviru požarnega zavarovanja, s katerim zavarujemo osnovna sredstva podjetja, že v okviru osnovnih nevarnosti krijemo nevarnosti viharja, toče in strele, s posebnim dogovorom pa tudi poplavo, vdor meteorne vode, zemeljske in snežne plazove ter škode zaradi obilnih količin oz. teže snega," so pojasnili.

Poleg kritja škod na samem premoženju zavarovancem ponujajo tudi kritja za stroške poslovanja, ki jih podjetja ne bi mogla pokriti v primeru prekinitve obratovanja zaradi delovanja teh nevarnosti.

"Lahko rečemo, da se zavedanje zavarovancev, da imajo svoje premoženje ustrezno zavarovano, povišuje. Opažamo pa, da se nekateri zavarovanci odločajo za zavarovanja s prenizkimi zavarovalnimi vsotami," so medtem pojasnili v Adriaticu Slovenici. Dodali so še, da kljub vse pogostejšim naravnim katastrofam v zadnjih letih premije pri njih ostajajo nespremenjene.