Foto: BoBo
Foto: BoBo

Po ocenah Kapitalske družbe (Kad) bodo imeli velenjski rudarji do leta 2050 primanjkljaj vplačila sredstev za več kot 11,4 milijona evrov. Najvišji primanjkljaj se kaže po letu 2030, ko ne bo več zavarovancev, ki so bili vključeni v sistem beneficirane delovne dobe, ki je veljal do konca leta 2000. To bi pomenilo, da se rudarji ne bi mogli predčasno upokojevati, ker bodo imeli na računih premalo sredstev.

Velenjskega župana Petra Dermola je na nujnost zakonske ureditve upokojevanja opozoril podjetniški sindikat Premogovnika Velenje. Šaleška dolina je v obdobju prestrukturiranja in na velenjski občini se skupaj z drugimi deležniki zavzemajo za pravičen prehod ter socialno varnost posredno in neposredno zaposlenih v premogovniški in energetski dejavnosti.

Nezaupanje rudarjev v uspešnost procesa prestrukturiranja je veliko, zato sta podpora in sodelovanje lokalne skupnosti in pristojnih ministrstev še toliko pomembnejša, je dejal župan.

Kot lokalna skupnost si, tako Dermol, nenehno prizadevajo za varstvo pravic rudarjev, zato je treba najti ustrezno sistemsko rešitev znotraj obstoječe zakonodaje ali urejanje pravic rudarjev umestiti v nov zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ki ga bodo v lokalni skupnosti podprli.

Dermol verjame, da se vsi skupaj zavzemajo za pravičen prehod, zato ministra za delo Luko Mesca prosi za dejavno sodelovanje.