Največ delovnih dovoljenj in soglasij tujcem je bilo letos doslej izdanih delodajalcem iz gradbeništva. Foto: Pixabay
Največ delovnih dovoljenj in soglasij tujcem je bilo letos doslej izdanih delodajalcem iz gradbeništva. Foto: Pixabay

Zavod RS za zaposlovanje velik naval tujih delavcev pripisuje velikemu strukturnemu neskladju na trgu dela. Zanimanje delodajalcev za delovno silo je namreč veliko, ponudba pa je ob rekordno nizki brezposelnosti v septembru majhna, je nedavno povedal namestnik generalnega direktorja zavoda Marko Bošnjak.

Zavod je lani v celem letu zabeležil rekordnih 54.000 vlog, pred tem pa jih je največ naštel leta 2019, in sicer 50.000. Lani je nato skupaj izdal 46.264 delovnih dovoljenj in soglasij k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo v Sloveniji, leta 2019 pa denimo 43.447. Kot je poudaril Bošnjak, glavni naval vlog letos še pričakujejo. Letos bodo po pričakovanjih pozitivno razrešili 55.000 vlog, je dodal.

Največ delovnih dovoljenj in soglasij tujcem je bilo letos doslej izdanih delodajalcem iz gradbeništva (38,6 odstotka vseh), sledili so delodajalci iz predelovalnih dejavnosti, prometa in skladiščenja, gostinstva in trgovine; vzdrževanja in popravil motornih vozil. Pri tem je bil v ospredju poklic zidarja (7985 oz. 22,3 odstotka vseh), sledili pa so vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, varilci, delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah in elektroinštalaterji.

Optimizacija procesov zaposlovanja tujcev

Rast vlog in zaposlovanja tujcev na zavodu glede na demografijo in povpraševanje delodajalcev pričakujejo tudi v prihodnjih letih. Zaradi nastalih razmer so morali na zavodu po pojasnilih Bošnjaka že lani ustrezno prilagoditi delo predvsem v smeri kadrovske reorganizacije ter optimizacije organizacije in procesov na področju zaposlovanja tujcev. To je že prispevalo k skrajšanju povprečnega časa reševanja vlog, ki je na zavodu v zakonskih okvirih in se skrajšuje.

V povprečju gre za 14 dni pri soglasjih k enotnemu dovoljenju in 21 dni pri delovnih dovoljenjih, kar je manj, kot je zakonsko določeno. "Pri tem je nujno treba upoštevati, da se vloge lahko rešujejo šele, ko so popolne in ko dokumentacija pride do zavoda iz upravnih enot ter da so postopki vezani tudi na potrditev kandidatov s strani tujega nosilca izvajanja sporazuma, kar včasih podaljša trajanje celotnega postopka zaposlovanja", je podčrtal predstavnik zavoda.

Tujci predstavljajo več kot osmino delovno aktivnih

Po podatkih državnega statističnega urada je bilo konec julija v Sloveniji 122.900 delovno aktivnih oseb (brez kmetov), med njimi pa 16.992 oseb iz držav EU-ja (13,8 odstotka tujih delavcev) in 105.908 oseb iz t. i. tretjih držav (86,2 odstotka tujih delavcev). Ob upoštevanju vseh delovno aktivnih oseb v Sloveniji, torej tudi kmetov, tujci v Sloveniji predstavljajo več kot osmino delovno aktivnih (13,3 odstotka), in sicer državljani EU-ja 1,8 odstotka, državljani tretjih držav pa 11,5 odstotka delovno aktivnih.

Porast delovno aktivnih tujcev v Sloveniji posebej izstopa v zadnjem desetletju. Julija 2012, ko je tudi Slovenijo pretresala finančna kriza, je bilo pri nas 55.136 tujih delavcev, kar je pomenilo 6,8 odstotka vseh delovno aktivnih. 6,2 odstotka jih je bilo iz tretjih držav, med katere se je takrat še uvrščala tudi Hrvaška.