Rdeče sorte grozdja so, kot kaže stanje na 5. september, obrodile nekoliko bolje od belih, saj lahko pričakujemo v povprečju 8,6 tone na hektar ali skupaj 41.295 ton. Bele sorte grozdja naj bi v povprečju rodile osem ton na hektar, skupaj pa naj bi dale 87.052 ton. Foto: BoBo
Rdeče sorte grozdja so, kot kaže stanje na 5. september, obrodile nekoliko bolje od belih, saj lahko pričakujemo v povprečju 8,6 tone na hektar ali skupaj 41.295 ton. Bele sorte grozdja naj bi v povprečju rodile osem ton na hektar, skupaj pa naj bi dale 87.052 ton. Foto: BoBo

Letošnja bera grozdja je tudi za 30 odstotkov večja od desetletnega povprečja. Rdeče sorte grozdja so, kot kaže stanje na 5. september, obrodile nekoliko bolje od belih, saj lahko pričakujemo v povprečju 8,6 tone na hektar ali skupaj 41.295 ton. Bele sorte grozdja naj bi v povprečju rodile osem ton na hektar, skupaj pa naj bi dale 87.052 ton.

Rekordna naj bi bila tudi letina poznih sadnih vrst. Sadjarji naj bi iz intenzivnih sadovnjakov letos pospravili skoraj šestkrat več jabolk kot lani, ko je bila letina tega sadja zelo slaba, iz ekstenzivnih sadovnjakov pa sedemkrat več kot lani.

Jabolk v intenzivnih sadovnjakih naj bi bilo letos 81.193 ton ali 34,9 tone na hektar, kar je 43 odstotkov več od desetletnega povprečja. V ekstenzivnih sadovnjakih naj bi medtem pridelali 47.586 ton jabolk ali 67 kilogramov na drevo.

Obilna letina hrušk
Obilna letina je tudi pri hruškah. Teh naj bi bilo v intenzivnih sadovnjakih 4.911 ton ali 23,4 tone na hektar, kar je štirikrat več kot v letu 2017, tudi za to sadno vrsto zelo slabem letu. V ekstenzivnih sadovnjakih bo po pričakovanjih rekordna letina hrušk, skupaj naj bi jih bilo okoli 11.000 ton ali 45,5 kilograma na drevo, kar je 75 odstotkov več od desetletnega povprečja.

Odlična letina naj bi bila tudi pri slivah in češpljah, saj naj bi v ekstenzivnih sadovnjakih obrodile petkrat več kot lani, 24,6 kilograma na drevo, kar je skoraj še enkrat več od desetletnega povprečja. Po začasnih statističnih podatkih naj bi bila dobra tudi letina ameriških borovnic (4,8 tone na hektar) in malin (6,2 tone na hektar) v intenzivnih sadovnjakih.